OSMANLI’NIN MODERN KADINI HATİCE SULTAN’DAN GERİYE KALANLAR

Author:

Number of pages: 468-477
Year-Number: 2021-54

Abstract

Hatice Sultan III. Mustafa’nın Adilşah’dan kızı olup 1768 tarihinde Topkapı Sarayı harem dairesinde dünyaya gelmiş, 1822’de henüz 54 yaşında iken  Sahilsarayı’nda vefat etmiştir. Altı yaşına kadar Topkapı Sarayında yaşayan ve eğitim alan Hatice Sultan babasının vefatı üzerine I. Abdülhamid tarafından annesi ve ablası Beyhan Sultan ile birlikte eski saraya gönderilmiştir. Hotin Muhafızı Es-seyid Ahmet Paşa ile evlenerek Sahilsarayı’nda yaşamaya başlamıştır. Böylece Hatice Sultan’ın yaşadığı dönemde herkes tarafından dikkat çekecek olan modern hayatı, başlamıştır. Yenilikçi ve modern dünya görüşünü destekleyen fikirlere sahip olan abisi III. Selim’in tahta geçmesiyle birlikte Hatice Sultan’ın yaşamı daha da kolaylaşmıştır. Bu çalışmada; XVIII. yüzyılın son çeyreği ve XIX. yüzyılın ilk zamanlarında hanedan mensubu bir sultanın geriye bıraktığı eşyalardan modernleşme tartışılmıştır. Bu durum arşiv belgeleri ile desteklenmiştir. Böylece döneminde Hatice Sultan özelinde hanedanın modernleşmeye bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Keywords

Abstract

Hatice Sultan is III. Mustafa's daughter from Adilşah, She was born in the harem apartment of Topkapi Palace in 1768, and died in sahilsaray in 1822, when she was only 54 years old. Hatice Sultan, who lived and trained in Topkapi Palace until the age of six, died on the death of her father she was sent by I. Abdulhamid to the Old Palace along with his mother and older sister Beyhan Sultan. She married Hotin Guard Es-seyid Ahmet Pasha and started living in Sahilsaray. Thus, Hatice Sultan's modern life, which will be noticed by everyone during his life, began. His older brother III, who had ideas that supported his innovative and modern worldview. With Selim's accession to the throne, the Hatice Sultan's life became even easier. In this study; XVIII. the last quarter of the century and XIX. in the early part of the century, modernization was discussed from items left by a sultan who was a member of the dynasty. This was supported by archival documents. Thus, During the reign of Hatice Sultan, an attempt was made to put forward the perspective of the dynasty on modernization.

Keywords