TÜKETİCİLERİN COVİD-19 SALGINI ÖNCESİ VE SONRASI TATİL YERİ SEÇİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Author:

Number of pages: 622-642
Year-Number: 2021-54

Abstract

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 olarak da adlandırılan yeni tip koronavirüsün etkisi, kısa sürede tüm dünyada görülmeye başlamıştır. Küresel salgın haline gelen COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Salgının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında ve ölüm oranlarında sürekli artışlar yaşanmaya başlanmış, ekonomik ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda,  birtakım tedbirler (sokağa çıkma yasakları, seyahatlerin durdurulması, karantina, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, dezenfektan vb.) alınmaya başlanmıştır. Böylelikle çalışmada, tüketicilerin COVID-19 salgını öncesi yaptıkları destinasyon tercihleri ile normalleşme sonrası yapacakları destinasyon tercihlerindeki değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada veri elde etmek amacıyla Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan kişilerle yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış şekilde görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin salgın döneminden önce tercih ettiği tatil bölgelerinin sağlık açısından riski sıfırlayacak şekilde sterilize edilmesi halinde salgın sonrasında da tercih edileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The effect of the new type of coronavirus, also called COVID-19, which first appeared in Wuhan, China, began to be seen all over the world in short time. COVID-19, which has become a global epidemic, has been declared as a pandemic by the World Health Organization. With the spread of the epidemic, continuous increases in the number of cases and death rates began to occur, negatively affecting economic and social life. In this direction, several measures (curfews, suspension of travel, quarantine, social distance, obligation to wear masks, disinfectant, etc.) have been taken. Thus, in this study, it is aimed to determine the destination preferences of consumers before the COVID-19 epidemic and the changes in their destination preferences after normalization. For this purpose, interview technique, one of the qualitative research methods, was used in the study. To obtain data in the study, structured and semi-structured interviews were conducted with people living in different provinces of Turkey. The data obtained from the interviews were analyzed with the content analysis method. As a result of the analyzes, it was concluded that if the holiday areas preferred by the consumers before the pandemic period are sterilized in a way that will zero the risk in terms of health, they will be preferred after the pandemic.

Keywords