HER DÖNEMDE ZERAFET VE ASALETİN SİMGESİ PORSELENİN GELİŞİMİ VE TÜRK PORSELENLERİNİN BU SÜREÇTEKİ YERİ

Author:

Number of pages: 434-475
Year-Number: 2021-55

Abstract

Porselen, sertliği, yarı-saydam oluşu, beyazlığının temizliği temsil etmesi ile her dönemde zerafetin simgesi olmuştur. Dünya çapındaki ülkeler ithal Çin porselenleriyle karşılaştığı andan itibaren bu özel ürünlere sahip olma yarışına girişmişler, bir yandan da porselenlerin gizemini çözmek için çabalamışlardır. Uzakdoğu deniz ticareti ve diplomatik hediyeleşmeler vasıtasıyla tüm dünyaya yayılan porselen,  zaman içerisinde temizliğin, zarafetin, asaletin ve zenginliğin sembolü haline gelmiştir. En ünlü ressamlar porselenlerin dekorlama süreçlerinde görev almış, porselen bünyelerinin geliştirilmesinde derin bilgilere sahip kimyacılara güvenilmiştir.  Başlangıçta sarayları dekoratif olarak süsleyen porselen daha sonrasında sofralarda hızla yerini almış, misafirler porselenlerin olduğu en güzel sofralarda ağırlanmıştır. En güzel porselenlere sahip olma arzusu büyük talep oluşturmuş, sürekli porselen teknolojisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Çalışmada geçmişten günümüze porselen üretim süreci ele alınmış, Türk porselenlerinin geldiği noktaya değinilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Porcelain has always been the symbol of elegance with its hardness, translucency and whiteness representing cleanliness. From the moment they encountered imported Chinese porcelains, countries around the world have competed to acquire these special products, and on the other hand, they have tried to solve the mystery of porcelain. Porcelain, which spread all over the world through the Far East maritime trade and diplomatic gifts, has become a symbol of cleanliness, elegance, nobility and wealth over time. The most famous painters took part in the decoration processes of porcelain, and chemists with deep knowledge were trusted in the development of porcelain bodies.  Porcelain, which decorated the palaces decoratively in the beginning, quickly took its place on the tables, and the guests were hosted at the most beautiful tables with porcelain. The desire to have the most beautiful porcelains has created a great demand and has contributed to the continuous development of porcelain technology.

In the study, the porcelain production process from the past to the present has been discussed and the point of Turkish porcelain has been mentioned.

Keywords