COVİD-19 PANDEMİSİNİN AZERBAYCAN ÜZERİNDEKİ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 53-65
Year-Number: 2021-55

Abstract

Koronavirüs pandemisi II. Dünya Savaşı’ndan günümüze insanların yaşadığı en büyük küresel sağlık felaketi olarak kabul edilmektedir. Aralık 2019 sonlarında ilk kez Çinin Wuhan şehrinde görülen yeni bir bulaşıcı solunum yolu hastalığı ortaya çıkmış ve bu hastalığa DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından COVİD19 (koronavirüs hastalığı 2019) adı verilmiştir. COVİD19 salgını dünyada 4,5 milyondan fazla insanın ölümüne ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işsizlik, enflasyonun yükselmesine ve refah kaybına yol açmıştır. Henüz kesin bir ilacı bulunmayan ve hızla yayılmaya devam eden virüs, devletlerin OHAL ilan ederek aldıkları tedbirler sayesinde azalsa bile, ekonomi üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır.

Çalışmamızda Azerbaycan devletinin ilk COVİD 19 vakası tespit edilmesinden günümüze kadar alınan başarılı tedbirleri ve koronavirüsün Azerbaycan ekonomisinde GSYH büyüme, enflasyon ve işsizliğe etkileri hakkında analizlerde bulunularak pandemiden etkilenmiş olan Azerbaycan ekonomisinin canlanması için kabul edilen ekonomik kalkınma paketi hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

The coronavirus pandemic is recognized as the greatest global health disaster experienced by humans since World War II. A new infectious respiratory disease, first seen in Wuhan, China, at the end of December 2019, emerged and this disease was named COVID19 (coronavirus disease 2019) by WHO (World Health Organization). The COVID19 epidemic has led to the death of more than 4.5 million people in the world and to unemployment, inflation and loss of welfare in developed and developing countries. The virus, which does not have a definite cure yet and continues to spread rapidly, creates serious pressures on the economy, even if it decreases thanks to the measures taken by the states by declaring the state of emergency.

In our study, the successful measures taken by the Azerbaijan state since the detection of the first COVID 19 case and the effects of coronavirus on GDP growth, inflation and unemployment in the Azerbaijan economy will be analyzed and information will be given about the economic development package accepted for the revival of the Azerbaijani economy, which was affected by the pandemic.

Keywords