MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE MODELLERİNE YÖNELİK YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALAR

Author:

Number of pages: 317-335
Year-Number: 2021-55

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında yapılmış, Müziksel İşitme Okuma Yazma (MİOY) alanına ilişkin öğretim yöntemleri ve modelleri konusunda deneysel bir çalışma yürütmüş olma niteliğine sahip lisansüstü tezlerinin ve MİOY derslerinde kullanılabilecek etkili öğrenme yöntem ve modellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örnekleminde yer alan tezlerin deneysel uygulamalarının lisans düzeyinde olması sınırlılık olarak belirlenmiştir. Araştırma betimsel ve nitel özelliktedir. Araştırma sonucunda lisans düzeyinde deneysel uygulama yapılmış MİOY alanına ilişkin yüksek lisans tez çalışması bulunmazken, doktora düzeyinde on tane araştırma bulunduğu belirlenmiştir. MİOY derslerinde kullanılan genel öğretim yöntemlerinden bilgisayar destekli öğretimin öğrenmeye olumlu katkıları olduğu ve alana ilişkin öğretim modellerinden ise moveable do metodunun, atonal çalışmaların, eşlikli solfej çalışmalarının ve makamsal dizilere dayalı modelin etkili öğrenmelere destek olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to determine the postgraduate theses that were written between 2000-2020 in Turkey, which had the qualification of carrying out an experimental study on teaching methods and models in the field of Musical Hearing, Reading and Writing (MIOY) and effective learning methods and models that could be used in MIOY lessons. A limitation was determined that the experimental applications of the theses in the sample of the research were at the undergraduate level. The research is descriptive and qualitative. As a result of the research, it was determined that there were ten researches at the doctoral level, while there was no master's thesis on the field of MIOY, which was experimentally applied at the undergraduate level. It was concluded that computer-assisted teaching, which is one of the general teaching methods used in MIOY lessons, has positive contributions to learning and that the ‘’moveable do’’ method, atonal studies, accompaniment solfege studies and the model based on modal scales which are among the teaching models related to the field, support effective learning.

Keywords