TİRE MÜZESİ TERRAKOTTA KOLLEKSİYONU İÇERİSİNDE YER ALAN HERME FİGÜRİNLERİNİN İŞLEVLERİ VE STİL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 565-576
Year-Number: 2021-55

Abstract

Hermes, Yunan Pantheonu’nun en sevilen ve en hareketli tanrılarından birisi olarak kabul edilmektedir. Hermes’in, kurnaz olduğu kadar kötülüklerden koruyan, kötülükleri engelleyen özellikleri de bulunmaktadır.  Erken dönemlerde yolcuları koruması, onların yollarını bulabilmeleri için yol kenarlarına yığılan taşlar zaman içerisinde, ortasında phallus olan dörtgen bir sütunun üzerindeki Hermes başından oluşan ve Herme adı verilen heykellere dönüşmüştür. Yunan toplumunda, İ.Ö.520 yılında itibaren Atina’da yolcuları koruması ve sınırları belirlemesi amacı ile üretilmeye başlanmıştır.

Hermeler kısa bir süre içerisinde sadece yolcuları koruması için değil Hermes’in tüm epithetleri ile ilgili olarak farklı yerlerde kullanılmaya başlanmıştır. Kapıları koruyan Hermes Propylaos, agoralarda ticarete hile karıştırılmasın diye Hermes Agorios, atletlerin koruyucusu olarak Hermes Enagaios epithetlerine karşılık gelen Hermeler yapılmaya başlanmıştır.

Keywords

Abstract

Hermes is regarded as one of the most beloved and active gods of the Greek Pantheon. As well as being cunning, Hermes also has features that protect from evil and prevent evil. In the early periods, the stones piled up on the roadsides to protect the travelers and to find their way, over time, turned into statues called Herme, consisting of the head of Hermes on a rectangular column with a phallus in the middle. In Greek society, it has been produced in Athens since 520 BC with the aim of protecting the passengers and determining the borders.

In a short time, Hermes began to be used in different places, not only for the protection of passengers, but also for all the epithets of Hermes. Hermes Propylaos protecting the gates, Hermes Agorios in order not to cheat the trade in the agoras, Hermes corresponding to the Hermes Enagaios epithets as the protector of the athletes started to be made.

Keywords