İZNİK TARZI SAMSON SERAMİKLERİ

Author:

Number of pages: 91-103
Year-Number: 2021-55

Abstract

Kültürlerarası etkileşim unsurlarından biri olan seramiğin yüzyıllarca farklı kültürlerdeki etkileri-geçişleri izlenebilmektedir. Osmanlı Döneminde özellikle 16. yüzyılda İznik’de üretilen seramiklerin bünyeleri, dekorlarında kullanılan renkleri ve motifleri ile büyük beğeni toplamışlardır. İznik seramikleri Avrupa’da 19. yüzyılda ilgi çekmeye devam etmiş ve benzerleri üretilmiştir. Avrupa’da başta Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde Doğu’ya artan ilginin de etkisi ile seramik sanatçıları Doğu seramikleri etkisi ile üretimler yapmışlardır. Bu araştırmada İznik seramiklerine benzer üretim yapmış Samson Seramikleri ele alınmıştır. Samson Seramik Fabrikası Endüstri devrimi sonrası Paris’de kurulmuştur. Fabrika ürettiği imitasyonlar ile ünlenmiştir. Önemli örneklerin; İznik seramikleri, Çin porselenleri, İtalyan mayolikaları gibi klasik seramiklerin taklitlerini üreten Samson bu üretimleri sahtekarlık amacı ile yapmamış ve ürettikleri seramiklere imzalarını atmışlardır. Bu araştırmada özellikle İznik seramikleri ile ilgili yaptıkları örnekler ve tasarımlar incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The effects-transitions of ceramics, which is one of the elements of intercultural interaction, in different cultures for centuries can be observed. The ceramics produced in Iznik during the Ottoman period, especially in the 16th century, were highly appreciated with their bodies, colors and motifs used in their decorations. Iznik ceramics continued to attract attention in Europe in the 19th century and similar ones were produced. In Europe, especially in countries such as France, England and Italy, with the effect of increasing interest in the East, ceramic artists made productions with the effect of Eastern ceramics. In this research, Samson Ceramics, which produced similar products to Iznik ceramics, were discussed. Samson Ceramic Factory was established in Paris after the Industrial Revolution. The factory is famous for the imitations it produces. Important examples; Samson, who produces imitations of classical ceramics such as Iznik ceramics, Chinese porcelain, Italian majolica, did not make these productions with the aim of forgery and put their signature on the ceramics they produced. In this research, the samples and designs they made about Iznik ceramics were examined.

Keywords