GİYSİ TASARIMINDA SOYUT EKSPRESYONİZM YANSIMALARI: POLLOCK ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 518-531
Year-Number: 2021-55

Abstract

Sanat ve moda etkileşimi 17.yy’dan itibaren gözlemlense de 20. Yy sanat akımlarının moda üzerinde etkisinin büyük olduğu bilinmektedir. Giacomo Balla’nın, fürütistik giysi tasarımları, Elsa Schiaparelli’nin Dali ile yaptığı sürrealist tasarımlar, Yves Saint Laurent’in Modrian elbisesi, Gianni Versace’nin Marilyn Monroe portreleri ile tasarlanan pop art giysisi, Karl Lagerfeld’in postmodern giysi tasarımları bu etkileşime verilebilecek örneklerdendir.

Sanat ve moda etkileşiminin soyut ekspresyonizm başlığı altında ele alındığı bu çalışmada, soyut ekspresyonizmin temsilcilerinden Jackson Pollock’un eserlerinin giysi tasarımlarına yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Pollock’un sanatından etkilenerek tasarlanmış giysi tasarımlarının görsel analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen giysiler;  Pollock eserlerinin birebir baskı olarak uygulandığı tasarımlar ve farklı tekniklerle giysi tasarımlarına yansıtılmaları olarak kullanıldığı tasarımlar olmak üzere 2 başlık altında ele alınarak incelenmiştir. Tasarımcıların giysilerde Pollock’un eylem resimlerini, boya veya baskı teknikleri veya işleme, doku veya yüzey oluşturma gibi teknikler kullanarak tasarımlarına yansıttıkları gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

Although the interaction of art and fashion has been observed since the 17th century, it is known that the 20th century art movements had a great influence on fashion. Giacomo Balla's futuristic clothing designs, Elsa Schiaparelli's surrealist designs with Dali, Yves Saint Laurent's Modrian dress, Gianni Versace's pop art clothing design with Marilyn Monroe portraits, Karl Lagerfel's postmodern clothing designs are examples of this interaction.

In this study, which deals with the interaction of art and fashion under the title of abstract expressionism, it is aimed to examine the reflections of the works of Jackson Pollock, one of the representatives of abstract expressionism, on clothing designs. In this context, visual analyzes of clothing designs inspired by Pollock's art were made. The clothes examined within the scope of the research; The designs in which Pollock works are applied as one-to-one prints and the designs in which they are used as reflections on clothing designs with different techniques have been examined under two headings. It has been observed that designers reflect Pollock's action pictures on clothing, using paint or printing techniques or techniques such as embroidery, texture or surface creation.

Keywords