GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKSTİL AHŞAP KALIP BASKICILIĞININ GÜNCEL DURUMU

Author:

Number of pages: 652-664
Year-Number: 2021-55

Abstract

Ahşap kalıp baskı tekniği, kumaş yüzeyini lokal olarak desenlendirme de kullanılan ilk yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir ve farklı coğrafyalarda, kültürlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Tekstil ahşap kalıp baskıcılığının en eski buluntuları ise Antik dönem Mısır ve Hindistan uygarlıklarına aittir. Hindistan'da ahşap kalıp baskıcılığının köklü bir gelenek ve kültürel bir miras olarak yüzyıllardır uygulandığı bilinmektedir. 15. Yüzyılda geleneksel Hint tekstillerinin, Avrupa’ya gelişi tekstil tasarım ve üretim dinamiklerinin değişmesine ve Sanayi Devrimi’nin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Kalıp baskıcılığı, Sanayi Devrimi sonrası bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağladığı makineleşme sürecinde kullanımı giderek azalarak yerini dönemin baskı teknolojisine bırakmıştır. Günümüz de ise tekstil ahşap kalıp baskıcılığı, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el zanaat ürünü olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, 21. yüzyıl dijital çağı, ahşap kalıp baskıcılığına bilgisayar destekli, CNC Router teknolojisiyle yenilikçi çözümler sunmaktadır. Desen kalıplarının hazırlanması, emek ve ustalık gerektirmektedir.  Bu teknolojinin kullanımıyla, ahşap desen kalıpları çok hızlı ve hatasız bir şekilde yapılabilmektedir.  CNC endüstriyel seri üretimle, geleneksel tekstil ahşap kalıp baskıcılığı yeniden gündeme gelerek deneysel, yaratıcı uygulamalara olanak sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The wood pattern printing technique is accepted as one of the first methods used in patterning the fabric surface locally and has been widely used in different geographies and cultures. The oldest findings of textile wood block printing belong to the ancient Egyptian and Indian civilizations. It is widely known that wood block printing has been practiced for centuries as a deep-rooted tradition and is a cultural heritage in India. Traditionally Indian textiles, which came to Europe towards the second half of the 15th century, paved the way for change in Europe's textile design and production dynamics and also provided a strong base for the Industrial Revolution. In the process of mechanization provided by the scientific and technological developments after the Industrial Revolution, the use of plate printing gradually decreased and left its place to the printing technology of the period. Today, textile wood block printing is accepted as a traditional handicraft product that has stood strong through the test of time. Furthermore, the 21st century digital age offers innovative solutions to wood block printing with computer-aided CNC Router technology. The preparation of wood pattern molds requires labor and mastery. With the use of this technology, wood pattern block can be made very quickly and without errors. With CNC industrial mass production, traditional textile wood block printing comes to the forefront again, allowing experimental and creative applications.

 

Keywords