YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA ARAPÇA KAYNAKLAR

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 37-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de tarih veya diğer alanlarda yabancı kaynakların hemen hemen tamamına yakını Avrupa veya Amerika’da yapılan çalışmaları içermektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de fikir ve bilim alanında yerli kaynakların dışında batı kaynakları önemli bir referans oluşturur. Bu yaklaşım, diğer dünya devletleri ile gelişmeleri ve yenilikleri paylaşımda iyi olmakla birlikte eksik bir yöneliştir. Yakın komşularımız olan ve İslam dünyası içinde yer alan devletlerdeki ilmi çalışmaları, fikri yaklaşımları bilmemiz hayatî önem taşımaktadır. Son zamanlarda Rusça ve İbranice öğrenme ve buralardaki ilmi kaynakları takip etme adına yapılan çalışmalar sevindiricidir. Fakat Balkan ülkeleri, İtalya, Gürcistan gibi ülkelerdeki çalışmaları ve kaynakları bildiğimiz ve takip ettiğimiz söylenemez. Aynı durum Orta Doğu coğrafyasını oluşturan komşu devletlerdeki ilmi çalışmalar ve fikir hareketlerini takip etme için de söz konusudur ve yetersizdir.

Çalışmada önce herhangi bir kaynağın Türkçe tanıtımı yapılmış olup, devamında ise Türkçe tanıtım metninin Arapçası verilmiştir.

Keywords

Abstract

Almost all of the foreign sources in history or other fields in Turkey include studies done in Europe or America. In other words, in the field of ideas and science in Turkey, apart from domestic sources, western sources constitute an important reference. Although this approach is good at sharing developments and innovations with other world states, it is an incomplete direction. . It is vital that we know the scientific studies and intellectual approaches in our close neighbors and states within the Islamic world. The recent studies on learning Russian and Hebrew and following the scientific resources in these places are pleasing. However, it cannot be said that we know and follow the studies and resources in countries such as Balkan countries, Italy and Georgia. The same is true for following the scientific studies and intellectual movements in the neighboring states that make up the Middle East geography, and it is insufficient.

Before, in the study, any source was introduced in Turkish. Immediately after, the Arabic of the Turkish introduction text is given.

Keywords