WILLIAM KENTRIDGE ÇİZGİ FİLMLERİNİN PRAKSİS KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-55
Number of pages: 248-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Disiplinler arası sanat anlayışını benimseyen sanatçı William Kentridge, animasyon, desen, enstalasyon, video gibi çok farklı alanlarda ürettiği çalışmalarıyla tanınmaktadır. Sanatçı, desen çizimlerinde silme eylemini gerçekleştirirken silginin ardında, imgenin bir izini, bir hayaletini bıraktığını fark eder ve çizimi yırtmak yerine “başarısız silmenin” sunduğu olanakları değerlendirmektedir. Kentridge’ in pratik davranışı (sanat pratiği), pratik bilginin nasıl işlediğine dair güzel bir örnek sunmaktadır.

Bu metinde temel amaç, görsel sanatlarda teori ile pratik arasındaki ilişkiyi Heidegger’in Praksis kavramı üzerinden ele almaktadır. Onun, dünyayı ancak dünya ile etkileşime geçtikten, onunla el-ile-uğraştıktan sonra kuramsal bir şekilde kavrayabileceğimiz yolundaki görüşü, görsel sanatlardaki teori-pratik ilişkisini radikal bir şekilde yeni baştan düşünmemize olanak sağlamıştır. William Kentridge ’in çizgi film eserlerinin üretim metodu üzerinden incelemeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Heidegger’in teori-pratik ilişkisi üzerine olan düşüncesinin görsel sanatlarda bir eser üretilirken, onunla el-ile-uğraşırken anlaşılabileceği ve teorinin de bu sayede gelişebileceği; sorunun çizim süreci üzerine düşünmek yerine çizim esnasında çözümlenebileceği görüşü pekişmiştir.

Keywords

Abstract

Adopting an interdisciplinary understanding of art, the artist William Kentridge is known for his works in many different fields such as animation, drawing, installation and video. While performing the act of erasing in drawings, the artist realizes that the eraser leaves a trace, a ghost of the image, and evaluates the possibilities offered by "unsuccessful erasing" instead of tearing the drawing. Kentridge's practical behavior (art practice) provides a good example of how practical knowledge works.

The main purpose of this text is to discuss the relationship between theory and practice in visual arts through Heidegger's concept of Praxis. His view that we can only grasp the world theoretically after interacting with it, having dealt with it, has allowed us to radically rethink the theory-practice relationship in the visual arts. Studies have been made on the production method of William Kentridge's cartoon works. As a result, Heidegger's thought on the theory-practice relationship can be understood while producing a work in the visual arts, while dealing with it manually, and the theory can develop in this way; The opinion that the problem can be solved during the drawing instead of thinking about the drawing process has been reinforced.

Keywords