STEFAN ZWEIG’IN SATRANÇ ADLI ESERİNDE SİYAH - BEYAZ KARŞITLIĞI

Author:

Number of pages: 167-179
Year-Number: 2021-55

Abstract

İnsanlık tarihinde savaşların önemli bir yeri vardır. Tarihsel süreçte savaş, birçok devletin kurulmasına veya yıkılmasına, pek çok medeniyetin ortaya çıkmasına ya da yok olmasına ve birçok toplumun güç kazanmasına neden olmuştur. Savaş, modern dönemde de etkisini ve gücünü devam ettirmiş ve halen devam ettirmektedir. Toplumlarda siyasal, sosyal ve dinsel alanının değişmesine neden olan savaş, kültürel yaşamın da şekillenmesine olanak sağlamıştır.  

Her iki dünya savaşına tanıklık etmiş yazar Stefan Zweig’ın, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan etkilenerek kaleme almış olduğu Satranç adlı eserinin kurgusunun temeli, savaşın simgesel anlatımına dayanmaktadır. Yazar, savaşın toplum üzerindeki etkilerini gözlemleyerek ve öz yaşamındaki deneyimlerini de ekleyerek savaşı edebiyatla buluşturmuştur. Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı hakkında bilgilerin yer aldığı ‘savaş edebiyatı’ kavramı üzerinde durulacak ve çalışmanın ana gövdesini oluşturan Satranç adlı eser, ‘savaş’ ekseninde ele alınacaktır. Çalışma metne dayalı inceleme yöntemiyle incelenecek ve eserde ön plana çıkan savaşın izleri, siyah ile beyazın karşıtlığı dikkate alınarak ele alınacaktır.  

Keywords

Abstract

Wars have an important place in human history. In the historical process, war has caused the establishment and collapse of many states, the emergence or destruction of many civilizations, and the strengthening of many societies. War, which is one of the important issues in human history, has continued and continues its effect and power in the modern period. The war, which caused a change in the political, social and religious spheres of the society, caused the cultural life to be shape as well.

The writer Stefan Zweig, who witnessed two world war, traces of the war can found in his work titled The Royal Game, which he wrote after especially influenced by the Second World War. By observing the effects of war on society and adding his experiences in his own life, the author brought war together with literature and brought it to the center by adding his thoughts about war. In this study, the concept of ‘war literature’ containing information about world wars will emphasized and the work named The Royal Game, which constitutes the main body of the study, will discussed in the axis of ‘war’. The study will examined with text-based analysis method and the traces of the remarkable war will emphasized in the work.

Keywords