SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT BAĞLAMINDA GERİ DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMININ TEKSTİL SANATINDA BİREYSEL SÖYLEMLERİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Author:

Number of pages: 486-503
Year-Number: 2021-55

Abstract

Sanatta sürdürülebilirlik kavramı, 1960’lardan itibaren doğa ve ekolojik yaklaşımları barındıran bir üretim biçimidir. Bu üretim biçimi atık malzemeleri ve buluntu nesneleri, geri dönüştürme, ileri dönüştürme ve yeniden kullanma üzerine kurulu bir sistemden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında sürdürülebilirlik sanat  kapsamında geri dönüşüm mantığı ile, üretim öncesi atık tekstil nesneleri kullanılarak 6 adet deneysel sanat çalışmaları üretilmiştir. Çalışmaların çıkış noktasını tekstil atıkları ile çalışan 4 tekstil sanatçısının eserlerinde kullandıkları malzeme ve teknik özellikler oluşturmaktadır. Çalışmada, öncelikle sürdürülebilir sanat ve tekstil sanatı ilişkisinden bahsedilmiş, daha sonra çıkış noktası olarak belirlenen, sürdürülebilir tekstil sanatı ile bağlantılı çalışan Anna-Lena Sauer, Kaarina Kaikkonen, Coulter Fussell ve Victoria Udondian adlı sanatçılar ve yapmış oldukları eserler hakkında bilgiler verilmiştir. Sanatçı bilgilerinden sonra; kolaj, örme ve kişisel teknikler ile oluşturulmuş deneysel sanat çalışmalarının oluşum sürecinden bahsedilmiştir. Değerlendirme kısmında ise, yapılan çalışmalar sanat bağlamında sürdürülebilir geri dönüşüm konusuyla ilişkilendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of sustainability in art is a form of production that includes nature and ecological approaches since the 1960s. This mode of production consists of a system based on waste materials and found objects, recycling, upcycling and reuse. Within the scope of this study, 6 experimental works of art were produced by using waste textile objects before production, with the logic of recycling within the scope of sustainability art. The starting point of the works is the materials and technical features used by 4 textile artists working with textile wastes in their works. In the study, first of all, the relationship between sustainable art and textile art was mentioned, then information was given about the artists Anna-Lena Sauer, Kaarina Kaikkonen, Coulter Fussell and Victoria Udondian who worked in connection with the sustainable textile art and their works, which was determined as the starting point. After the artist information; The formation process of experimental art works created with collage, knitting and personal techniques is mentioned. In the evaluation part, the studies are associated with the subject of sustainable recycling in the context of art.

Keywords