BATI SANATINDA FEMİNİST DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Author:

Year-Number: 2021-55
Number of pages: 682-697
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat tarihindeki sanatçılardan bahsederken Rönesans’tan sonrasına bakmamız gerekmektedir. Bunun sebebi Rönesans’ın öncü sanatçılarından Giotto di Bondone’dir. 1300’lü yılların başındaki bu kilise ressamı tarihte ilk defa bağlı olduğu kurumun imzasını tuvale atmayan sanatçıdır. O bir davranış biçimi sergileyerek tuvale kendi imzasını atar ve ondan sonra sanatçılar kendi imzalarını kullanmaya başlarlar. Bu erkek sanatçının doğumudur. On dokuzuncu yüzyıldan sonra ise feminizmin öncü sanatçılarının davranış biçimleriyle kadın sanatçılar da yaygınlaşmaya başlarlar. 

Cinsiyetler arası eşitlik için ortaya çıkan feminizm akımının dört aşaması vardır. Bu aşamalarda yaşamış olan bazı feminist sanatçılar, yaşadıkları zamandaki toplumların öncüleridir. Toplumu etkileyişleri ise sadece yaptıkları ve arkalarında bıraktıkları eserler ile ölçülmez. Kimi toplum içinde ilk defa pantolon giyen kadın olmuştur. Bir başkası ise tarihte soyadını değiştiren ilk kadındır.

Bu makalede, feminizmin dört aşaması bazı öncü feminist sanatçılar ile beraber ele alınmaktadır. Metodoloji olarak, feminist sanat tarihçileri ve eleştirmenleri, felsefe, sosyoloji ve psikoloji kullanıldı.

Keywords

Abstract

When we talk about artists in the history of art, we need to look at the post-Renaissance. The reason for this is Giotto di Bondone, one of the leading artists of the Renaissance. This church painter in the early 1300s became the first person in history who did not put the signature of the institution he was affiliated with on the canvas. He exhibits a behavior which becomes his own signature on the canvas, and after him, the artists start to use their own signatures. This is the birth of the male artist. After the nineteenth century, with the behavior of the pioneering artists of feminism, women artists started to become widespread.

Feminism movement started for the equality between genders, and this movement has four stages. Some feminist artists who have lived through these stages are the pioneers of the societies in which they lived. Their impact on society cannot be measured only by the works they have created and left behind. Some became the first women to wear trousers in the society. Another is the first woman in history to change her last name.

In this article, the four stages of feminism are discussed together with some pioneer feminist artists. As methodology, feminist art historians and critics, philosophy, sociology and psychology were used.

Keywords