GÜNCEL RESİM SANATINDA İMGE KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2021-55
Number of pages: 476-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; güncel resim sanatında öne çıkan sanatçılardan Kristina Alisauskaite, Ewa Juszkiewicz, GL Brierley, Kinga Nowak, Carla Busuttil’nun eser analizlerini yapmak ve eserlerindeki imgelerin neler olduklarını fark etmektir. Sanat pratiklerinden imge, kavram ve fikir; güncel sanatın en önemli olgularındandır. Seçilen sanatçıların eserlerinde bu olguları nasıl ele aldıklarını bilmek; araştırmanın bir diğer amacıdır. Güncel resim sanatı hakkında bilgi sahibi olunacağı düşünülerek bu sanatçılara yer verilmiştir. Güncel resim sanatındaki Kristina Alisauskaite, Ewa Juszkiewicz, GL Brierley, Kinga Nowak ve Carla Busuttil’nun eserleri araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarını oluşturur. Araştırma içerisinde farklı sanatçılardan örnekler verilerek eser karşılaştırması yapılmıştır. Araştırmanın problemleri şu şekildedir: Sanatta imgeyi tetikleyen unsurlar nelerdir? Güncel sanatta imge, kavram ve fikir ilişkisi neden önemlidir? Resim sanatında imgenin yapıbozumu nasıl gerçekleşir? Güncel resim sanatında imge ve fikir ilişkisini ele alan sanatçılar kimlerdir? Bu gibi soruların cevapları ışığında imgenin geçmiş ve bugünü arasındaki bağlantısı ortaya çıkacağı umulmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Aim of the research; To analyze the works of Kristina Alisauskaite, Ewa Juszkiewicz, GL Brierley, Kinga Nowak and Carla Busuttil, who are prominent artists in contemporary painting, and to realize what the images in their works are. Image, concept and idea from art practices; It is one of the most important phenomena of contemporary art. To know how selected artists deal with these phenomena in their works; is another aim of the research. Considering that they will have information about the contemporary art of painting, these artists are included. The works of Kristina Alisauskaite, Ewa Juszkiewicz, GL Brierley, Kinga Nowak and Carla Busuttil in contemporary painting constitute the scope and limitations of the research. In the research, the works were compared by giving examples from different artists. The problems of the research are as follows: What are the elements that trigger the image in art? Why is the relationship between image, concept and idea important in contemporary art? How does the deconstruction of the image take place in the art of painting? Who are the artists who deal with the relationship between image and idea in contemporary painting? It is hoped that in the light of the answers to such questions, the connection between the past and the present of the image will be revealed.

 

 

Keywords