İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 211-226
Year-Number: 2021-55

Abstract

İş, gösterilen çaba, faaliyet veya bireylerin hayatını devam ettirmek için ortaya koyduğu uğraştır. Aile, toplumun en küçük sosyal yapısı olarak kabul edilen bir olgudur. İş ve aile, bireylerin yaşamlarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Dolaysıyla iş doyumunu bu süreçten ve etkileşimden ayrı düşünemeyiz. Çünkü iş doyumunu etkileyen en önemli faktörlerden biride ailedir. Özelliklede geleneksel aile yapılarında aile içi yaşanan problemler veya iş ortamlarında yaşanan problemler bir birlerinde izole edilememektedir. Dolayısıyla da aile içinde yaşanan olumsuzluklar işi, iş ortamında yaşanan olumsuzluklarda aileyi etkilemektedir. Bu nedenle iş-aile arasında yaşanabilecek olumsuzluklar bireyde strese ve kaygıya, iş ortamlarında verimsizliğe ve çatışmalara neden olabilmektedir. Sonuç olarak bu durum çalışanları, işinden, aile ve iş ortamından memnun olmayan, mutsuz ve başarısız bireyler haline getirmektedir. Bu genel hipotez doğrultusunda Elazığ ilinde faaliyet gösteren zincir market çalışanlarına iş-aile çatışması ve iş doyumu konusunda bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Work is the effort, activity or occupation that individuals carry out to maintain their lives. Family, on the other hand, is a phenomenon that is accepted as the smallest social structure of the society. Work and family organise large part of individuals’ lives. Therefore, we cannot consider the concept of job satisfaction apart from this process and interaction. Because, one of the most important factors affecting the job satisfaction is family. Especially in traditional family structures, the problems experienced in the family or the problems experienced in the business environment cannot be isolated from each other. Consequently, the negativities in the family affect the professional life, and the negativities in the job environment affect the family life. For this reason, the negativities that can be experienced between work and family environment can cause stress and anxiety on the individuals, and this situation can end up with inefficiency and conflict in job environments. As a result, this situation makes the employees unhappy and unsuccessful individuals who are dissatisfied with their job, family and job environment. In line with this general hypothesis, a study on work-family conflict and job satisfaction was carried out for market chain employees operating in the province of Elaziğ.

Keywords