Zevra Gazetesine Göre TANZİMAT DÖNEMİNDE ORDUDA DÜZENLEMELER VE MİTHAT PAŞA'NIN BAĞDAT VALİLİĞİNDE IRAKTA ALTINCI ORDU

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 132-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Mahmud zamanında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Tanzimat döneminde yapılacak olan ıslahatların temelini oluşturmaktadır. Bundan sonra düzenli orduya geçiş çalışmaları hız kazanmıştır. Daha sonra bölgelere göre ordular kurularak, kendi içinde sınıflara ayrılıp, rütbelere göre komutanlıklar ihdas edilmiştir. Sultan Abdülmecid döneminde ordu ıslahatları devam etmiş ve Avrupa tarzında piyade, süvari ve topçu birlikleri kurulmuştur. Diğer taraftan devlet, asker yükünü azaltmak ve daha iyi organize olmak için ordu birliklerin; muvazzaf birlikler, yedek kuvvetler, yardımcı kuvvetler, başıbozuk birlikler, gönüllüler ve ücretli birlikler olmak üzere gruplara ayırmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde ise daha önceki askeri alanlarda yapılan düzenlemeler yeniden gözden geçirilmiştir. Tarihçiler, Abdülaziz döneminde; 1861-1869 yılları arasını birinci dönem, 1869-1876 yılları arasını ikinci dönem olarak ayırmıştır. İkinci dönem, Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın orduyu düzenlediği ve ıslahatlarda büyük gayretlerinin olduğu dönemdir. Midhat Paşa, Bağdat’ta, 1869-1872 yılları arasında valilik ve Altıncı Ordu Komutanlığı’nı birlikte yürütmüştür. Makale, Midhat Paşa’nın Bağdat ve çevresinde Altıncı Ordu’da askeri alandaki ıslahatları uygulama çabalarını ele almaktadır.

 

Keywords

Abstract

The a bolition of the Janissary Corpsduring thereign of Mahmud II.formed the basis of there formsto be made in the Tanzimat period. Afterthat, the transitionto there gularar mygained momentum. Later, armies were establishedac cording totheregions, the armies were dividedinto classes and commands were establishedac cording totheranks. During thereign of Sultan Abdülmecid, armyre forms continuedand European stylein fantry, cavalryan dartilleryunits were established. On the otherhand, in order tore duce the military burden of the state and to be better organized, armyunits; It is dividedinto groups as activeunits, reserve forces, auxiliary forces, irre gularunits, volunte ersan dpaidunits. During thereign of Sultan Abdulaziz, there gulation smade in the previous military fields were reviewed. This period by historians; It is dividedinto two as the first period between 1861-1869 and thesecond period between 1869-1876. These condperiod is the period when Serasker Hüseyin Avni Pash a made greatef forts in organiz in gandre forming the army. Midhat Pasha served as the governorand the Sixth Army Command together in Baghdad between 1869 and 1872.The articledeals with Midhat Pasha'sefforts to implement military reforms in the Sixth Army in and around Baghdad.

Keywords