ELEKTRİĞİN TARİHİ

Author:

Year-Number: 2022-56
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-12 23:09:02.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 38-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca insanın her türlü hareketine kısıtlama getiren gece, insanoğlunun en büyük sıkıntılarından biri olmuştur. Tüm yaşantısını gün ışığına göre düzenlemek zorunda kalmıştır. Bu konuda kırılma yaratacak olan gelişme ise ateşin bulunuşudur. Ateşi kullanarak başladığı karanlıkla mücadelesini; mum, gibi nispeten zayıf aydınlatma araçlarıyla sürdüren insanoğlu, elektrikle birlikte gücünü doruk noktasına ulaştırabilmiştir. Aynı şekilde, insanoğlunun ilk çağlardan beri aradığı bir diğer şey: hükmedebileceği bir enerji kaynağıdır. Bu aşamada ilk başvurulan enerji kaynakları ise Güneş ve su olmuştur. Ancak bu çözümler de kendi içerisinde sorunlar barındırmaktadır: Güneşin her zaman parlamaması ve kışın su saatlerindeki suların donması gibi. Bu sıkıntıları aşma adına devam eden arayışlar neticesinde mekanik saatler icat edilecektir. Zamanı ölçme amaçlı tüm bu çabaların da iki ayrı sonucu olmuştur: Birincisi, tabiatın ortaya çıkardığı pek çok sorunun çözümünü makinelerde gören bir zihniyet oluşmuştur. İkincisi ise insanoğlunun, en önemli enerji kaynakları, güneş ve su’dan bile yeri geldiğinde mahrum kalabileceğini görerek yaz-kış, gece-gündüz her koşulda, kontrolün kendisinde olduğu bir enerji kaynağı arayışına girmesinde aktif rol oynamıştır. Bu yazının amacı da hem birey hem de toplum yaşantısı açısından geri dönüşü olmayan etkiler bırakan elektrik enerjisinin keşif sürecini, bu süreçte önemli rol oynayan kişiler ve gelişmeler ekseninde ortaya koyarak birey yaşamından toplumsal yaşama etkilerini değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

Night has been restricting every action of people throughout history and it has been one of the greatest troubles of humankind. They have been forced to organize their whole life according to the sunlight. The breakthrough in that case is discovery of fire. Humankind started its war against the darkness with using fire and it maintained that war with using candle, which is a weak lighting tool, and eventually culminated its power with electricity.
 Likewise, another thing that mankind has been looking for since first ages is an energy source that they able to dominate. The first two applied things were sun and water. Even these solutions contain some problems in themselves: Sun does not shine all the time and the water in water clock freezes during winter. Eventually, mechanical clock is invented as a result of ongoing searches to overcome these problems. Finally, all these works to measure time have had two results: Firstly, a kind of turn of mind which believes that machines could solve every single problem in the world has occurred. Secondly, these works made humankind to consider that they may sacrifice their two most important energy sources (sun and water) if they need to be and also they should find an energy source which they can fully control no matter what. In conclusion, the aim of this article is to evaluate the effects from individual life to social life by revealing the discovery process of electrical energy, which has irreversible effects on both individual and social life, in the axis of people and developments that play an important role in this process.

Keywords