TOLSTOY'UN DİDAKTİK HİKÂYELERİNDE BİREYSEL VE TOPLUMSAL DEĞERLER

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. N. Tolstoy, romanlarıyla ön planda olan bir sanatçıdır. Kurgusal eserlerinde, yeni sanatsal meziyetler ortaya koymanın yanında Rusya’nın farklı kesimlerini edebiyata taşıyarak genç yaşta büyük yankı uyandırmıştır. Anna Karanina ve Savaş ve Barış romanlarında Rus siyasal yaşamın ve Rus toplumunun katmanlarını ‘gerçeklik’ duygusu içerisinde irdelemiştir. Tolstoy, buna karşın hikâyelerini farklı bir üslupla kaleme almıştır. Bu çalışmada incelenen hikâyeleri, hayatın anlamını sorgulayan, insanın ‘kendini arayış serüvenini’ anlamlandırmaya çalışan eserlerdir. Hikâyelerde vakalar, ‘ahlaki arayışlar’, ‘içsel yolculuk’ üzerine yoğunlaşmıştır. ‘Anlam arayışı’ din ve Tanrı bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ‘Tanrı sevgisi’, hümanizm bağlamında karşılıksız ‘insan sevgisi’, ‘kanaat’, ‘ölümün mutlak eşitliği’, ‘merhamet’, ‘yoksullara karşılıksız yardım’, ‘yaşlılık’ ve ‘bilgelik’, ‘arınma’ gibi kavramları toplumun yeniden tesisi için ele almıştır. “Ne için yaşıyorum’ sorusunun yanıtını modern bilimde bulamayan Tolstoy, dine yönelir. Kilisenin Hristiyanlık anlayışına karşı çıkarak İncil’i yeniden yorumlayan Tolstoy’un bu çabası, incelenen hikâyelere yansımıştır. İsa’nın öğretisini evrensel değerler ve kavramlarla yoğurmuş, bu değerleri, Rus toplumundan canlı tasvirlerle hikâyelere yerleştirmiştir. Adı zikredilen değerleri, kaleme alarak, Tolstoy, Rus toplumundaki ahlaki erozyonu önleme çabası hissedilmektedir.

Keywords

Abstract

  1. N. Tolstoy is an artist who is known with his novels. In his fictional works, besides revealing new artistic qualities, at a young age he made a great impression by bringing different parts of Russia to his literatüre. In his Anna Karanina, War and Peace novels, he examined the layers of Russian political life and Russian society with a sense of "reality". Tolstoy, however, wrote his stories in a different style. His stories those examined in this study are works that question the meaning of life and try to make sense of the 'adventure of self-seeking' of mankind. Cases in those stories are focused on 'moral pursuits' and inner journey'.  The 'search for meaning' has been evaluated in the context of religion and God. By this point of the religious view; love of God, in terms of humanism; unrequited human love, frugality, absolute justice of death compassion, free aid to the poor, oldness and wisdom, purification and so on, he reevaluated these concepts for the rebuilding of society. Tolstoy, who could not find the answer to the question "What am I living for?" in modern science, then he turns to religion. He opposed the church's understanding of Christianity. He reinterpreted the Bible. This effort of Tolstoy about church and bible was also reflected in the analyzed stories. He mixed the teaching of Jesus with universal values ​​and concepts, and placed these values ​​in his stories with vivid descriptions from Russian society. By writing those mentioned values, Tolstoy's effort to prevent moral erosion in Russian society can be felt in his stories.

 

Keywords