OSMANLI SİYASAL HAYATINDAKİ KÖKLERİ BAĞLAMINDA 27 MAYIS 1960 VE 12 EYLÜL 1980 DARBELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 269-281
Year-Number: 2022-57

Abstract

Siyasal kültür, siyasal sistemin ötesinde yerleşik temayüllere ve tarihi tecrübelerin birikimine dayanmaktadır. Yaşanılan siyasi dinamizm hem siyasetçilerin hem de seçmenlerin zihninde ve pratiğinde yerleşik hale gelerek bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde söylemlere ve politikalara yansır. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanılan darbeler de bu şekilde Türkiye siyasi hayatında siyasal kültürün inşa edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye’deki 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri siyasal kültür açısından ele alınmış, psikolojik ve meşrulaştıran söylemlerin siyasal kültürdeki yeri ve etkisi irdelenmiştir. Bu çalışmada siyasal kültürün darbeleri meşrulaştırmadaki fonksiyonuna ve darbelerin siyasal kültürün devinimine etkisi karşılıklı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Her iki darbenin siyasal kültür ile karşılıklı etkileşimine bakılarak 1980 askeri darbesi siyasal kültür merceği ile değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Political culture is based on established tendencies beyond the political system and the accumulation of historical experiences. The political dynamism experienced becomes entrenched in the minds and practices of both politicians and voters and is reflected in discourses and policies, consciously or unconsciously. In this way, the coups experienced in the Republic of Turkey have an important place in the construction of political culture in Turkish political life. In this context, the 27 May 1960 and 12 September 1980 coups in Turkey were discussed in terms of political culture, and the place and effect of psychological and legitimating discourses in political culture were examined. In this study, the function of political culture in legitimizing coups and the effect of coups on the movement of political culture have been tried to be examined mutually. Looking at the mutual interaction of both coups with political culture, the 1980 military coup was evaluated with the lens of political culture.

Keywords