KİRLİLİK, İKLİM ve PANDEMİ SARMALINDA TARIM

Author:

Number of pages: 119-130
Year-Number: 2022-57

Abstract

Modern toplumun doğaya karşı sahip olduğu insan merkezli kalkınma anlayışı, aşırı üretim ve çevre kirliliğinin göz ardı edilmesi ile birlikte, yaşadığımız ekolojik felaketlerin en önemli sebepleri arasındadır. İklim değişikliği ve kirlilik, ekonomik ve sosyal hayatın tüm katmanlarını etkilemektedir. Çevre olayları, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, tarımda kullanılan gübreler ve ilaçlar, tarımsal üretimi ve verimi etkilemektedir. Bu durum, üretici tarafındaki çiftçilerin gelirlerinde azaltıcı etki yaratarak onları doğrudan etkilemektedir. Tüketiciler açısında ise tarımsal üretimde kırılganlığın artması ile artan gıda fiyatları, gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Çalışmada, iklim değişikliği, kirlilik ve pandeminin tarımı etkileme boyutları değerlendirilecektir. Küresel felaketler karşısında çaresiz kalma ihtimali bulunan tarım sektörünün, hem üretim hem de tüketim boyunda bir dizi olumsuzlara karşı hazırlıklı olması gerekmektedir. Çalışmanın temel amacı son dönemde daha çok hissedilen iklim değişikliği, kirlilik ve sonrasında pandemi koşullarında tarımın karşılaşabileceği zorlukları ele alarak dayanıklılığını artırma konusunda tartışmalara mütevazı bir katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

The human-centered development approach of modern society towards nature, with over production and ignoring environmental pollution, is among the most important reasons for the ecological disasters we experience. Climate change and pollution affect all layers of economic and social life. Environmental events, drought due to climate change, fertilizers and pesticides used in agriculture adversely affect agricultural production and yield. It directly affects the farmers on the producer side by reducing their incomes. In terms of consumers, the increasing fragility in agricultural production and rising food prices threaten food security. In the study, the effects of climate change, pollution and pandemic on agriculture will be evaluated. The agricultural sector, which is likely to be helpless in the face of global disasters, needs to be prepared for a series of negative aspects both in production and consumption. The main purpose of the study is to make a modest contribution to the discussions on increasing the resilience of agriculture by addressing the difficulties that agriculture may face under the conditions of climate change, pollution and later pandemic.

Keywords