POST-TRUTH DÖNEMDE YALAN HABERLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ: TEYİT.ORG VE THE OBSERVERS ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 226-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada öncelikle post-truth kavramına Türkçe bir karşılık önerilmektedir. Öte yandan “hakikat- gerçeklik- doğruluk” kavramlarının çoğu zaman birbirinin yerine kullanılması da söz konusudur. Dolayısıyla bu kavramların sınırlılıklarını belirleyip net açıklamalar gerekmektedir. Bu kavramların ayrımını yapmak, aynı zamanda post-truth kavramına Türkçe karşılık önerirken de yardımcı olacaktır. Bu tanımlama ve Türkçe çeviri çalışması, önceden var olan yalan haberlerin post-truth dönem koşullarında ne şekilde ortaya çıktığının anlaşılmasını sağlayacaktır.

Yeni teknolojilerin gelişmesiyle internet ve sosyal medyanın bireylerin hayatlarının merkezi olmuştur. Sosyal medya ortamındaki kullanıcı türevli içeriklerin yaygınlaşması nedeniyle yalan haberler dolaşıma girmektedir. Çünkü bireyler, bir içerik üretirken veya önceden üretilmiş bir içeriği paylaşırken bilginin doğruluğuna bakmadan paylaşmaktadır. Bu durum, içinde bulunduğumuz post-truth dönemin de etkisiyle önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.

Yalan haberleri saptamada doğrulama platformlarının katkısı oldukça önemlidir. Birçok ülkede bu tarz uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada, Fransa'da France 24 kanalının "The Observers" organizasyonunu ve Türkiye'de "Teyit.org" platformu incelenecektir. Her iki platformun ortak yönlerine bakarken aynı zamanda birbirinden ayrılan özelliklere de odaklanarak doğrulama platformlarının çalışma yöntemleri aktarılacaktır. Araştırmanın neticesinde doğrulama platformlarının şeffaflık ilkesine bağlı kalması, platformlara olan güveni arttıracağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In the research, first, a Turkish translation for the concept of post-truth is suggested. On the other hand, the concepts of "truth-reality-truth" are often used interchangeably. Therefore, the limitations of these concepts should be determined, and clear explanations are required. Distinguishing these concepts will also help when suggesting a Turkish translation for the concept of post-truth. This definition and Turkish translation study will provide an understanding of how pre-existing fake news emerged in the post-truth period conditions.

With the development of new technologies, the internet and social media have become the center of individuals' lives. Fake news is circulating due to the widespread use of user-derived content in the social media environment. Because individuals share the information while producing a content or sharing a previously produced content without considering the accuracy of the information. This situation emerges as an important problem with the effect of the post-truth period we are in.

The contribution of verification platforms in detecting fake news is very important. It is seen that such applications are made in many countries. In this research, "The Observers" organization of France 24 channel and "Teyit.org" platform in Turkey will be examined. While looking at the common aspects of both platforms, the working methods of the verification platforms will be conveyed, focusing on the features that distinguish them from each other. As a result of the research, it has been concluded that the fact that the verification platforms adhere to the principle of transparency will increase the trust in the platforms.

Keywords