İSLAM HUKUKUNDA KADINLARA TANINAN POZİTİF AYRICALIKLAR

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 210-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam dini, itikadî hükümlerin yanında bireylerin ıslahıyla toplumun himaye edilmesi, adaletin tesisiyle düzeninin korunmasına yönelik olarak birtakım hukuki düzenlemeler yapmış, caydırıcı tedbirlerle müeyyideler konmuştur. Bu tedbir ve müeyyidelerin tamamı ceza hukukunun muhtevası içerisinde değerlendirilmiştir. İslam dini Allah’ın yeryüzünde sadece Müslümanlar değil tüm insanlar için küçük büyük erkek kadın ayırımı yapmadan insanların mutlu ve huzurlu yaşamaları için adaletli bir düzen indirmiştir. İslam öncesi dönemde hiçbir hakka sahip olmayan kadın İslam dini ile beraber toplum içerisinde hak ettiği yüce değere kavuşmuş, layık olduğu makama erişmiştir. İslam dini kadın ve erkeğin bir nefisten yaratıldığını belirtmiş, insan olma cihetiyle kadın ile erkek arasında hiçbir fark koymamış birini diğerine üstün addetmemiştir. Üstünlüğün ancak takvada olduğunu vurgulamıştır. İslâm, kadın ile erkeği ibadetlerde ve cezai hükümlerde eşit kabul etmiştir. Ancak had cezaları, kısas, diyet ve ta’zir gibi bazı cezai hükümlerin uygulanmasında kadın ile erkeğin bazı durumlarda farklı değerlendirildiği, verilen hükümlerde kadının lehine olacak uygulamaların olması da söz konusudur. Çalışmamızda İslam ceza hukukunun uygulanmasında kadınlara tanınan pozitif ayrıcalıklar ele alınacak ve incelenecektir.

Keywords

Abstract

The religion of Islam, has made some legal arrangements, has taken some deterrent measures and has applied some sanctions about belief provisions. In addition to these, Islam also has some actions for the individual improvement, protection of society, the establishment of the justice and maintenance the order. All of these measures and provisions have been evaluated in the content of criminal law. The religion of Islam has sent down a just order for people to live happily and peacefully on earth, not only for Muslims, but for all people, without discriminating between men and women. Women, who had no rights in the pre-Islamic period, attained the high value they deserved in the society with the religion of Islam and reached the position they deserved. The religion of Islam states that men and women are created from one soul, does not distinguish between men and women in terms of being human, and does not consider one superior to the other. She emphasized that superiority is only in taqwa. Islam accepts women and men equal in terms of worship, justice and penal provisions. However, in some situations, women and men are evaluated not in the same way in the implementation of some penal provisions such as hadd punishments, retaliation, diyet (it is a material compensation for some crimes.) , ta’zir (ta’zir is a punishment which is not placed in the Quran or the prophet Muhammad’s sayings. It is given by president). In these cases, the implementations are in favor of women.  In our study, the positive privileges which are given to the women in the Islamic criminal law will be discussed and examined.

Keywords