PİYANODA EZBER VE MÜZİK BELLEK TÜRLERİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 393-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Piyanoda gerçekleştirilen müziksel performans; bilişsel, duyuşsal ve motor/kinestetik becerilerin tümüne dayanan oldukça karmaşık bir etkinliktir. Bir piyanistin müzikal performansı en doğru şekilde sergilemesi için gerekli hazırlıkların dikkatli olarak yapılması gerekmektedir. Ezber çalmak da bu hazırlıkların bir parçasıdır. Ezber, ya da notalara bakmadan çalmak tüm seviyelerdeki piyanistler için hem eğitim hayatında hem de müziğin sergilendiği ortam ve konser performanslarında oldukça önemlidir. Ancak doğru ezberin nasıl yapılması gerektiğini bilmemek öğrencilerin hem çalışma hem de icra sırasında kaygılı hissetmelerine ve dolayısıyla performansın bozulmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmada kaynak tarama yöntemi ile literatür taranmış, bellek, müzik bellek türleri, piyano eğitiminde müzikal eseri ezberleme sürecinin nasıl gerçekleştiği, piyano öğrencisinin hem eğitim hem de müzikal icra hayatı boyunca karşılaştığı ezberleme sorunlarından bahsedilmiş, bu sorunların çözümüne dair önerilerde bulunulmuş ve araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Musical performance on the piano is a highly complex activity that relies on all cognitive, affective and kinesthetic skills. In order for a pianist to perform his/her musical performance in the most correct way, the necessary preparations must be made carefully. Playing by memory is one part of those preparations. Memorizing or playing without looking at the notes is very important for pianists of all levels, both in education, environment and the concert performances where the music is performed. However, pure knowledge about memorizing methods in music is often causing anxiety during practice and public performance or exams. In this study, the literature review on the process and methods of memorizing the musical work in piano education took place. 

Keywords