DİVAN ŞAİRİ NEDİM’İN DİVANINDA SOSYAL HAYAT VE HALK BİLİMİ UNSURLARI

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 144-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nedim on sekizinci yüzyıl divan şiirinin son dönem önemli şairlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Şiirlerinde yaşadığı döneme ilişkin çeşitli verilere yer vermiştir. Onun şiirleri,  Lale Devri hayatını en çok yansıtan şiirler olarak düşünülebilir. Şiirlerinde yaşadığı döneme ait tasvirler, İstanbul’un eğlence ve gezinti mekânları, dönemin eğlence anlayışı hakkında bilgiler verir. Nedim’in şiirlerindeki en önemli muhtevanın İstanbul olduğunu dile getirebiliriz. İstanbul şairi olarak bilinen Nedim, Lale Devri şairinin önemli bir şairi olarak da anılır. Lale Devrini anlatan şiirlerinde kendinden önceki pek çok divan şairinden farklı olarak, yaşadığı dönemin sade ve anlaşılır Türkçesini kullanması, ona dil bakımından ayırt edici bir nitelik kazandırmıştır. Onun şiirleri yaşadığı döneme damgasını vurmuş ve çok beğenilmiştir. Nedim kendinden sonra gelen şairleri etkilemede başarılı olmuş Divan şairlerinden biridir. Onun çeşitli şiirlerinde İran’ın, İran şiirinin, mitolojisinin ve edebiyatının etkisini açıkça kendini gösterir. Bu makalede Nedim’in ele aldığımız şiirlerindeki halk bilimi unsurlarına yer verilecektir.

Keywords

Abstract

Nedim can be considered as one of the most important poets of the late eighteenth century Divan poetry. İn his poems, he included various data about the period in which he lived. His poems can be considered as the poets that most reflect the life of the Lale Era. İn his poems, he gives information about the depictions of the period in which he lived, the entartainment and sightseeing places of İstanbul and the understanding of entartainment of the period. We can say that most important content in Nedim’s poems is İstanbul. Known as the poet of İstanbul, Nedim is also known as an important poet of the Lale Era poet. It can be stated that, unlike many Divan poets before him, in his poems describing the Lale Era, he used the plain and understandable Turkish of the period in which he lived, giving him a distinctive language in terms of language.. His poems left their mark on the period in which he lived and were higly appreciated. Nedim is one the Divan poets who succeeded in influencing the poets who came after him. For this reason, the influence of Iran, Iranian poetry, mythology and literatüre is clearly evident in his various poems. İn this article, folklore elements in Nedim’s poems that we have discussed will be included

Keywords