ALMANYA’YA İLK RESMİ TÜRK İŞGÜCÜ GÖÇÜ VE BASINDA YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Almanya’ya ilk resmi Türk işgücü göçü, Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961’de, “Türk İşgücü Anlaşması”nın imzalanmasıyla başlamıştır. II. Dünya Savaşı’nın 1945 yılında sona ermesiyle Batı Avrupa ülkeleri hızlı bir kalkınma sürecine girerken, işgücü ihtiyaçlarını, daha ucuz olan yabancı işçi çalıştırarak karşılama yoluna gitmişlerdi. Öyle ki Almanya, ülkede gittikçe büyüyen işçi açığını gidermek için 1955 yılından itibaren İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinden işçi almaya başlamıştır. Türkiye’den de söz konusu tarihte ilk resmi Türk işgücü göçü başlamıştır. Bu çalışmada, söz konusu tarihte resmiyet kazanan işgücü göçünün, dönemin Türk basınında nasıl değerlendirildiği analiz edilecektir. Akşam, Ulus, Tercüman, Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 1961 yılına ait nüshaları üzerinden yapılan incelemede, 1 Ekim - 1 Aralık 1961 tarihleri arasındaki haberler betimsel ve tematik olarak analiz edilmiştir. Konuya ilişkin yer alan haberlerde Almanya’ya işçi göçünün genel itibariyle olumlandığı hatta teşvik edici nitelikte olduğu görülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The first official Turkish labor migration to Germany started with the signing of the "Turkish Labor Agreement" between Turkey and Germany on October 30, 1961. II. With the end of World War II. in 1945, while Western European countries entered a rapid development process, they preferred to meet their labor needs by employing cheaper foreign workers. So much so that Germany has started to recruit workers from Mediterranean countries such as Italy, Greece and Portugal since 1955 in order to meet the growing worker deficit in the country. On that date, the first official Turkish labor migration started from Turkey. In this study, it will be analyzed how the labor migration, which became official on that date, was evaluated in the Turkish press of the period. In the analysis made on the 1961 copies of Akşam, Ulus, Tercüman, Hürriyet, Milliyet and Cumhuriyet newspapers, the news between 1 October and 1 December 1961 was analyzed descriptively and thematically. In the news on the subject, it is seen that the migration of workers to Germany is generally positive and even encouraging.

 

Keywords