BAKARA SÛRESİ ÖRNEĞİNDE ARAP DİLİNDE HARF-İ CERLİ FİİLLER

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 470-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Arap dili ve belâgatı  ilminin en önemli konularından birisi olan harf-i cerler, cümlenin anlaşılması açısından en önemli yapı taşı olma özelliğini taşımaktadır. Harf-i cerli  filler ise, fiil üzerinde ki harf-i cerlerin değişimi ile, bir fiilin anlamı kısmen veya tamamen değişebilirken  bir diğer yandan ise  açıklayıcı olarak gelebilmektedir. Bu sebeple ana dili Arapça olmayan veya Arapçayı çok iyi derece de  bilmeyen kişiler Arapça bir metin okuduğu zaman, harf-i cerli fiilleri yanlış ya da eksik anlayabilmektedirler. Arapçanın evrensel bir dil olup Müslümanların ibadetlerinde çok önemli bir boyutu olduğu söylenebilir. Harf-i cerli bir fiilin harf-i cer’ini yanlış kullanımında anlamın dışına çıkacağı için ibadetin yanlış yapılmasına ve ibadetin fasit olması söz konusudur. Bu sebeple ana dili Arapça olmayan kişilerin veya Arapçayı çok iyi bilmeyen kişilere harf-i cerli fiiller üzerinde durup öğretmek en önemli vecibelerden birisidir, Bu çalışmada Bakara sûresi üzerinde fiillerin harf-i cerlerinin değişmesinde anlamlarının nasıl değiştiği karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Keywords

Abstract

 One of the most significant  subjects of the Arabic language and rhetoric, prepositions are the most essential elements to be able to perceive the meaning of a sentence. Prepositional verbs, on the other hand, can change the meaning partially or completely, with the alteration of the prepositions included in the  verbs. And besides, they can act as explanatory. Fort his reason, when people whose native language  is not Arabic  or who do not  know a very  good  level of Arabic read an Arabic text, they may understand the prepositional verbs wrongly or incompletely. It is obvious that  Arabic is a universal  language and has a very important place in the worship of Müslims. In the wrong  use of a prepositional verb,  since it  will go off the meaning, it is in question that the worship is done incorrectly and that the act of worship  is invalid in terms  of islamic law. Therefore, it is one of the mostimportant duties  to focus on and teach prepositional verbs to people who do not speak Arabic natively or do  not know  Arabic very well. In this study, we wiil examine how the meaning changes  with the alteration of the  prepositions included in the verbs in the surah Al- Baqarah and the  comparison of the altered and terminological meanings.

Keywords