HUNTINGTON'UN SIVIL KONTROL KAVRAMI VE TEMMUZ 2016 DARBE GIRIŞIMI SONRASI TÜRKIYE'DE YAPILAN REFORMLARIN DEĞERLENDIRILMESI

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 236-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

One of the issues discussed in the analysis of politics is the civil-military relationship. In many countries, the army, as a social class, can influence politics with the opportunities it has. When political realities and military ideals clash with each other, it is seen that this relationship turns into chaos. Therefore, controlling civil-military relations requires civil authorities to deal with many problems effectively. The concept of “objective civilian control” introduced by Samuel Huntington refers to a specific situation in which the authority of the army is limited in favor of civilians, the army is accountable to civilians, and the decisive role of civilians in public decision-making is strengthened. Turkey, which has a significant experience in civil-military relations, has undergone an important transformation in which civilian control is ensured with many constitutional and institutional changes. However, experience has shown that the 15 July coup attempt maintains the importance of civil-military relations in Turkey and military coups still pose a threat to the country. The study aims to discuss whether the new political situation established in Turkey after the coup attempt in July 2016 overlaps with Huntington's definition of “objective civilian control”.

Keywords

Abstract

Siyasetle ilgili yapılan çözümlemelerde tartışılan konulardan biri de sivil-asker ilişkisidir. Birçok ülkede, toplumsal bir sınıf olarak ordu, sahip olduğu imkânlarla siyaseti etkileyebilmektedir. Politik gerçeklerle askeri ideallerin birbiriyle çatışması durumunda ise bu ilişkinin bir kaosa dönüştüğü görülmektedir. O nedenle sivil-asker ilişkilerinin kontrol edilmesi, sivil otoritelerin birçok sorunu etkin bir şekilde ele almasını gerektirmektedir. Samuel Huntinton tarafından ortaya konan “ nesnel sivil kontrol” kavramı  ordunun otoritesinin siviller lehine sınırlandığı, ordunun sivillere karşı sorumlu olduğu ve kamusal karar alma mekanizmalarında sivillerin belirleyici rolünün güçlendirildiği belirli bir durumu ifade etmektedir. Sivil-asker ilişkileri konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan Türkiye, yapılan birçok anayasal ve kurumsal değişiklikle birlikte sivil kontrolün temin edildiği önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Ancak tecrübe 15 Temmuz hadisesi, Türkiye’de sivil asker ilişkileri konusunun önemini koruduğunu ve askeri darbelerin ülke için hâlâ tehdit oluşturduğunu göstermiştir. Çalışma, Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de kurulan yeni siyasi durumun, Huntington'ın “nesnel sivil kontrol” tanımıyla örtüşüp örtüşmediğini tartışmayı amaçlamaktadır.

Keywords