YAPISAL VE EĞİTSEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN “YEŞİL ADANIN ÇOCUKLARI” ROMANININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 55-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun doğumundan itibaren her dönem belli ruhsal ve fiziksel ihtiyaçları vardır. Söz konusu ihtiyaçlar öncelikle aile daha sonra çevre, öğretmenler ve kitaplar tarafından karşılanmaktadır. Çocukların hayatı öğrenmek için edebî eserlere ihtiyaç duydukları bilinen bir gerçektir. Onlar için yazılan bir eserin doğrudan çocuğun gelişimine farklı şekillerde katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu alanda kaleme alınan eserler, çocukların duygu ve düşünce dünyalarına olumlu katkı sağlamaktadır. Her gelişim döneminde çocukların okuyacağı eserler farklılık göstermektedir. Çocuklar için bir metin oluşturulurken, hedef kitlenin algılama düzeyi, ilgi alanı, ruh dünyası gibi birtakım özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuk edebiyatının temel ilkeleri doğrultusunda kaleme alınan romanda Havva Tekin, Kıbrıs Türk Çocuk edebiyatına önemli bir katkı yapmış ve 1974-1975 yıllarında Kıbrıs’ta yaşananları iki çocuğun gözünden eleştirel bir bakış açısıyla okuyucuya anlatmıştır.Yazar sözü edilen romanı, çocuğa görelik ilkesine uygun olarak kaleme almış; gerekli dış yapı özellikleri (boyutlar, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, harfler ve resimler)ve iç yapı özelliklerine  (konu, plan, izlek, karakterler, dil ve anlatım, iletiler, çevre) uygun aynı zamanda temel eğitim ilkeleriyle uyumlu nitelikli bir çocuk edebiyatı romanı ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Human beings have certain spiritual and physical needs every period since their birth. The family primarily meets these needs, the environment, teachers, and books. It is a known fact that children need literary works to learn about the life, and a work written for children directly contributes to their development in different ways. The works written in this field make a positive contribution to the emotional and thought worlds of children. The works that children will read differently in each developmental period. While creating a text for children, some features such as the target audience's perception level, interest, and spirit world should be considered.        

In the novel, which was written in line with the basic principles of children's literature, Havva Tekin made an important contribution to Turkish Cypriot Children's literature and conveyed to the reader the events in Cyprus between 1974-1975 from a critical point of view from the eyes of two children. The author has written the aforementioned novel in accordance with the principle of being suitable for children. She has produced a qualified children’s literature novel which conforms to the required external structure features (dimensions, paper, cover-bound, page layout, letters, and pictures) and internal structure features (subject, plan, theme, characters, language and expression, messages, environment) and is compatible with basic educational principles.

Keywords