KAVRAMSALTASARIM YAKLAŞIMLARINDA GİYSİNİN METAFOR OLARAK KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 299-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavramsal tasarım yaklaşımı özellikle 1980’li yıllarda, giyim modası alanında etkinliğini artırmıştır. Bu dönemde Postmodernizmin etkisiyle şekillenen giyim modasında kavramsal yaklaşımlar, toplumsal anlamda kültür, gelenek, inanç, cinsiyet ve kimlik normlarını, bu unsurlar paralelinde oluşan ideolojileri ve sınıflandırmaları sorgulayan bir yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Kavramsal yaklaşımlar toplumsal değerler sisteminde giysi-beden ilişkisi üzerine yoğunlaşmış, giysinin anlamı ve işlevselliğini yeniden tanımlayarak temsiliyet değişkenliği yaratmıştır. Bu oluşumda etkili olan moda tasarımcılarını ve tasarımlarında öne çıkan kavramsal içeriklerinin araştırılmasını amaçlayan bu çalışma nitel yöntemle araştırılmış, yorumlayıcı ve betimleyici bir yaklaşım izlenerek hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çağdaş kavramsal modanın öncü isimleri olan Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Maison Martin Margiela, Hüseyin Çağlayan ve Alexander McQueen’in koleksiyonları incelenmiş, görsellerle desteklenen örneklerin analizleri ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda toplumsal kodlara odaklanan moda tasarımcılarının, felsefi bir konumlandırmayla kavramsal fikirlerini sanatsal anlatımlardan da yararlanarak yorumladıkları görülmüştür. Bu moda tasarımcıları, kavramsal tasarım yaklaşımları ve radikal sunum yöntemleriyle giyim nesnelerini metafor olarak kullanmışlar, moda ve giyim alışkanlıklarıyla ilgili değer yargıları klişelerini yıkmışlardır.

Keywords

Abstract

The conceptual design approach has maximized its efficiency in the field of clothing fashion, especially in the 1980s. In this period, conceptual approaches in clothing fashion, shaped by the influence of Postmodernism, brought with it a structure that questioned culture, tradition, belief, gender and identity norms, ideologies and classifications formed in parallel with these factors. Conceptual approaches focused on the clothing-body relationship within the framework of the social value system, redefining the meaning and functionality of clothing and creating representational variability. This study, which aims to investigate the fashion designers who are influential in this phenomenon and their prominent conceptual contents in terms of their designs, has been researched using a qualitative method and has been prepared by following an interpretive and descriptive approach. For this purpose, the collections of Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Maison Martin Margiela, Hüseyin Çağlayan and Alexander McQueen, who are the leading names of contemporary conceptual fashion, were examined and the samples supported by visuals were analyzed and evaluated. As a result of this study, it has been observed that fashion designers who focus on social codes interpret their conceptual ideas with a philosophical positioning by making use of artistic expressions. These fashion designers have used clothing objects as metaphors with their conceptual design approaches and radical presentation methods, and they have broken down the stereotypes with respect to fashion and clothing habits.

Keywords