SON DÖNEM İSLÂM HUKUKÇULARINDAN PROF. DR. ABDÜLKERİM ZEYDÂN (1921-2014), HAYATI VE ESERLERİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 69-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemin önemli İslam Hukukçularından Abdülkerim Zeydân Behîc (Bîc) el-‘Ânî el-Kehlî el-Muhammedî 1921 yılında Bağdat’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bağdat’ta tamamlamış, 1950 yılında Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1958 yılında Kahire Üniversitesinden yüksek lisans derecesini, 1962 yılında da yine aynı üniversiteden doktora derecesini almıştır. 1960 yılında Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesine öğretim elemanı olarak atanmış, emekli olduğu 1978 yılına kadar aynı üniversitede hizmetine devam etmiştir. Irak’taki baskıcı yönetimden dolayı 1992 yılında Yemen’e gitmiş, San‘a Üniversitesinde lisansüstü dersler vermiştir. Son derece üretken bir âlim olan Zeydân’ın pek çok eseri Türkçeye çevrilmiş, bu yönüyle ülkemizde daha ziyade hukukçu kimliğiyle tanınmıştır. Ancak Zeydân, Irak Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın aktif bir üyesi olarak aynı zamanda aksiyoner bir kişiliğe de sahiptir. İslam dünyasındaki çeşitli uluslararası ilmî kuruluşların da üyesi olan Zeydân 2014 yılında Yemen’de vefat etmiş, Irak’ta defnedilmiştir. Bu makalede İslam dünyasının önemli fıkıh âlimlerinden Prof. Dr. Abdülkerim Zeydân’ın hayatı ve tespit edilebilen eserleri tanıtılmaya gayret edilmiştir.

Keywords

Abstract

Abd al-Karim Zedan one of the most important Islamic lawyers of the last period, was born in Baghdad in 1921. He completed his primary and secondary education in Baghdad and graduated from the Faculty of Law of Baghdad University in 1950. He received his master’s degree from Cairo University in 1958 and his doctorate degree from the same university in 1962. He was appointed as a lecturer at the Faculty of Law of Baghdad University in 1960 and continued his service at the same university until his retirement in 1978. He went to Yemen in 1992 due to the oppressive administration in Iraq and gave postgraduate courses at Sana‘a University. Many of the works of Zedan, who is a very productive scholar, have been translated into Turkish, and in this respect, he is mostly known as a lawyer in our country. However, as an active member of the Iraqi Muslim Brotherhood Organization, Zedan also has an actionist personality. Zedan, who is also a member of various international scientific organizations in the Islamic world, died in Yemen in 2014 and was buried in Iraq. In this article, the life of Prof. Dr. Abd al-Kerim Zedan that one of the important fiqh scholars of the Islamic world and his detectable works were tried to be introduced.

Keywords