DOĞANŞAR İLÇESİ’NDEKİ DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN COĞRAFÎ DAĞILIMI VE TURİZM POTANSİYELİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 21-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Doğanşar ilçesinde bulunan doğal ve kültürel değerlerin coğrafî dağılımı ve turizm potansiyeli ele alınmaktadır. Bir coğrafi alanın turizm bağlamında değerli olması ya da değer kazanması, arz-talep dengesinin kurulması, yöre insanının turizme bakış açısı, ulaşım ve konaklama olanakları, sermaye, tanıtım ve turizm kaynaklarına sahip olması ile ilgilidir. Bunlar arasında doğal ve kültürel değerler turizm ile ilgili diğer koşulların yerine gelmesi için öncüldür. Sivas ilinin Doğanşar ilçesi 565 km2 lik yüzölçümü, 2021 yılında 2686 kişi nüfusu ile Sivas il merkezine 100 km. uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe, kuzey ve kuzeybatıda Tokat ili, güneyinde Hafik, Zara ve doğusunda Koyulhisar ilçeleriyle sınır oluşturur. İlçede 36 doğal ve 26 kültürel değer tespit edilmiştir. Çalışmada ilçedeki bu değerlerin coğrafi dağılımı ve turizm potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır. İlçedeki doğal oluşumlar ve kültürel değerler hakkında kısa bilgilerin verildiği çalışmada, görsel arşivler üzerinden sahanın tanıtım filmi hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda Doğanşar ilçesindeki doğal ve kültürel değerlerin, turizm için bir değer oluşturduğu kanaati oluşmuştur.

Keywords

Abstract

This study approaches the geographical distribution and tourism potential of natural and cultural resources in the Dogansar district. The value and appreciation of geographical areas in the context of tourism are related to the supply of the supply-demand balance, the perspective of the local people towards tourism, transportation and accommodation opportunities, capital, promotion, and tourism resources. Among these, natural and cultural values are the precursors for instead of other tourism-related conditions. Dogansar district, with an area of ​​565 km2, and a population of 2686 in 2021, is 100 km from Sivas city center are at a distance. The study aims to reveal the relationship between tourism and the distribution of the natural and cultural resources of the county, which borders Tokat province in the north and northwest, Hafik, Zara in the south, and Koyulhisar in the east. It gives information about natural and cultural resources. A promotional film of the field was prepared based on the image archives. The study has determined the distribution of these resources. It concluded that these resources contribute to tourism.

Keywords