ÇOCUKLARA YÖNELİK TASARLANAN AFİŞLERDE TİPOGRAFİ KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 174-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tipografi her alanda farklı kültürlere, eğitim seviyelerine, yaş gruplarına hitap etmektedir. Çocukların fiziksel özellikleri, algıları ve okuma becerileri yetişkinlerden oldukça farklıdır. Bu nedenle çocuklara yönelik hazırlanan kaynaklarda tipografi kullanımı da farklı özelliklere sahip olmaktadır. Tipografi alanında çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen çocuklara yönelik tasarımlarda tipografi kullanımıyla ilgili sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır. Bu araştırma kapsamında 2021 yılında kamu kurumlarının çocuklara yönelik hazırlamış olduğu afişler incelenmiştir. Yayınlanan bu afişler; bağımlılık, koronavirüs veya trafik kuralları gibi konularda eğitsel amaçlı içerikler sunmaktadır. İstenilen bilgiyi vermek ya da izleyiciler üzerinde amacına uygun şekilde davranış değişikliği oluşturmak için afişlerin dikkat çeken etkili tasarımlar sunmalarının yanında kolay okunur olmaları da gerekmektedir. İncelenen afişlerde tipografik anlamda çeşitli tespitlerde bulunulmuş ve öneriler getirilmiştir. Bu çalışmada çocukların ilgisini çekmek için kullanılan renk, illüstrasyon, doku gibi elemanların dengeli kullanılmadığı takdirde okunurluğa zarar verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca her tasarımın tipografi bağlamında kendi özelinde değerlendirilmesi gerektiği ve basmakalıp yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Typography appeals to different cultures, education levels, age groups in every field. Children's physical characteristics, perceptions and reading skills are quite different from adults. For this reason, the use of typography in the resources prepared for children has different features. Although the depth of studies and research in typography is significant in literature, the extend of studies on designs aiming children is limited. In this descriptive research, children-aiming posters created by public institutions in 2021 were examined. These posters offer educational content on audience in topics such as addiction, coronavirus or traffic rules. In order to provide the desired information or to create a behavior change in accordance with the posters’ purpose, posters are supposed to be easy to read, as well as offer an effective design that attracts attention. In the posters examined, various typographical determinations were made and suggestions were introduced. In this study, it was concluded that elements such as color, illustration and texture, which are used to attract children's attention, may harm legibility if they are not used in a balanced way. Besides, each design should be evaluated within itself and stereotyped approaches should be avoided.

Keywords