ÇAĞDAŞ SANATTA MEKANİK ÇOĞALTIM OLARAK İMGENİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 87-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatın başlangıcına baktığımızda üretilen imgeler, ilkönce herhangi bir referansa başvurulmadan üretilen imgelerdi. Mağara dönemi duvar resimlerinden imgelerin çoğaltılabildiği döneme kadar durum bundan ibarettir. Herhangi bir imgenin tekrar çoğaltılabilme olasılığı sanatın gelişim sürecine önemli bir aşama sağlamıştır. Sanatta bir imgenin tekrar çoğaltılabilmesi olgusu, sanat tarihinde günümüz güncel sanatının başlangıcını adeta yeniden tarif etmiştir. Sanat tarihinde üretilen imgeler her zaman yeniden üretilebilir durumda olmuşlardır. Sanat okullarında okuyan öğrenciler, sanat tarihinden bilgi edinmek amacıyla eski ustaların eserlerini kopya etmek suretiyle çoğaltmışlardır. Ayrıca sanat eserinin yaygınlaşmasını sağlamak uğruna da eserlerin kopyaları yapılmıştır. Sanat yapıtlarının teknik olarak yeniden üretilmesi ise yeni bir olguyu ifade eder. Fotoğrafın icadı, ilk defa insan eline imgeyi çoğaltmada ihtiyaç duyulmamasını sağladı. Günümüzde gelinen noktada da sanat eserlerinin fotoğraf, video kamera gibi aygıtlarla yeniden üretilebilir olması, orjinalin yok olmaya yüz tuttuğu durumu işaret etmektedir. Doksanlı yılların başından beri gittikçe artan sayıdaki sanat işleri, daha önceden varolandan yola çıkılarak yaratılmaya başlanmıştır. Bu durum da, geleneksel temsil yöntemlerinin çöküşüne işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

When we look at the beginning of art, the images produced were those produced without reference to any reference. This is the case, from the cave period wall paintings to the period when images can be reproduced. The possibility of reproducing any image has provided an important step in the development process of art. The fact that an image can be reproduced in art has almost redefined the beginning of today's contemporary art in the history of art. Images which were produced in the art history, are always reproduced. Art School studenst, in oreder to obtain the information through the art history, have copied the Works of old masters. Also copies of works have made in the art work fort he sake of making them widespread. Reproduction of Works of art technically refers to a new phenomenon. The invention of photografy, fort he first time provided not to need to the hands of human for image reproduction.

Keywords