COVID-19 SALGININA İÇERIDEN BAKMAK: ERZURUM DEVLET HASTANESİ’NDEKİ BİR GRUP ÇALIŞANIN SALGINI ALGILAMA VE DENEYİMLEME BİÇİMLERİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 193-211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 salgınından en çok etkilenen kesimlerin başında sağlık çalışanları gelmektedir. Sağlık çalışanlarının salgını nasıl algıladıkları, salgın sürecini nasıl deneyimledikleri, aile yaşamlarını nasıl etkilediği, hastane koşullarında salgınla ne şekilde mücadele ettikleri ve hastaların salgın sürecini deneyimleme biçimleri bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu sorunsal çerçevesinde, bu çalışmada, Erzurum’da 9’u kadın ve 1’i erkek olmak üzere toplamda 10 sağlık çalışanıyla nitel araştırma kapsamında derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde; Covid-19 salgınının sağlık çalışanlarının aile ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Salgının başlangıcında sağlık çalışanlarına yönelik toplumda olumlu algı ve tutumların olduğu, buna karşın salgının ilerleyen sürecinde sağlık çalışanlarının toplumsal tepkilerin hedefi haline geldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Salgın sürecinde hastanede virüse yakalanmış yaşlı bireylerin aile ilişkilerinin zayıfladığı görülmüştür. Salgınla mücadelede alınan önlemlerin toplumda yeterince önemsenmediği, dikkat edilmediği ve basite indirgendiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Healthcare workers are among the groups most affected by the Covid-19 pandemic. How healthcare professionals perceive the epidemic, how they experience the epidemic process, how it affects their family lives, how they fight the epidemic in hospital conditions, and how patients experience the epidemic process are the problematic of this study. In this problematic framework, in this study, in-depth interviews were conducted within the scope of qualitative research with a total of 10 healthcare workers, 9 of them female and 1 male, in Erzurum. As a result of the research; It has been observed that the Covid-19 outbreak negatively affects the family relationships of healthcare workers. It was concluded that there were positive perceptions and attitudes towards healthcare workers in the society at the beginning of the epidemic, however, healthcare workers became the target of social reactions in the progressing process of the epidemic. During the epidemic period, it was observed that family relationships of elderly individuals who were infected with the virus in the hospital were weakened. It has been understood that the measures taken in combating the epidemic are not sufficiently important, paid attention and simplified in society.

Keywords