OKUL YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 385-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik, toplumların zihninde gurur verici, tatmin edici ve heyecan verici, büyük sorumluluk gerektiren bir meslektir. Hiçbir meslek bu kadar çok çocuğun ve gencin hayatını şekillendiremez. Okul yöneticileri ise idari görevleri öğretmen, veli, öğrenci ve uygulanacak kurallar çerçevesinde yerine getirmeye çalışırlar. Bu çalışmada işleri nedeniyle strese giren ve masasında çalışan okul yöneticilerinin fiziksel aktiviteleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişki incelenecektir. Örneklem olarak Kahramanmaraş okulunda görev yapan okul yöneticilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve yaşam kaliteleri incelenmiştir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle artan hareketsiz yaşam, stresli yaşam tarzı, düzensiz ve sağlıksız beslenme, insan yaşamını olumsuz etkilemekte, çok çeşitli rahatsızlıklara ve bunun sonucunda sağlıksız, mutsuz ve kalitesiz bir toplum oluşmasına neden olmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite, egzersiz ve spor bu sorunların çoğunu çözmeye yardımcı olur. Bu çalışmada en az bir yıldır okul yöneticiliği yapan 22-65 yaş arasındaki okul yöneticilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılacaktır. Bu çalışmada uygulanan 350 anket formundan 252 kişinin verileri değerlendirilmiştir. Bu çalışma Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde 22-65 yaşları arasında ve en az bir yıl çalışmış olanlar arasında yapılmıştır. Yapılan araştırmada anketler durumlarına göre yüz yüze ve posta yoluyla doldurulmuştur.

 

Keywords

Abstract

Teaching is a proud, satisfying and exciting profession that requires great responsibility in the minds of societies. No profession can shape the lives of so many children and young people. School administrators, on the other hand, try to fulfill their administrative duties within the framework of teachers, parents, students and the rules to be applied. In this study, the relationship between physical activities and quality of life of school administrators who are stressed by their jobs and working at their desk will be examined. As a sample, the physical activity levels and quality of life of school administrators working in Kahramanmaraş school were examined.

In recent years, sedentary life, stressful lifestyle, irregular and unhealthy diet, which have increased with the development of technology, affect human life negatively, causing a wide variety of diseases and as a result an unhealthy, unhappy and poor quality society. Regular physical activity, exercise and sports help solve most of these problems. In this study, it will be investigated whether there is a relationship between the physical activity levels and quality of life of school administrators between the ages of 22-65 who have been school administrators for at least one year. The data of 252 people out of 350 questionnaires applied in this study were evaluated.

This study was carried out in Kahramanmaraş province, between the ages of 22-65 and those who have worked for at least one year. In the research, the questionnaires were filled in face to face and by mail, depending on their status.

 

 

Keywords