INTERACTIVE DESIGN IN MUSEUM SPACES

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 148-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzeler günümüz dijital dünyasında bile güçlü bir önem taşımaktadır. Belirlenen alanlarda güvenilir bilgi kaynağı olmanın yanında edinilen deneyimler ile çocuk ve yetişkinlerde olumlu öğrenme etkileri sağlamaktadır. Müzelerin iç mekan düzenlemelerinde uygulanan doğru yönlendirme ve sergilemeler de bu olumlu öğrenmeye destek olmaktadır. Kullanılan renk ve aydınlatmaların da sergilenenleri ön plana çıkaracak nitelikte olması gerekmektedir. Aynı zamanda etkileşimin de günümüz modern müzelerinde uygulanması onları daha akılda kalıcı hale getirme yönündedir. Bu nedenle çalışma kapsamında müze ve sergileme elemanları ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Tarihi mekan ile modern tasarım elemanlarının birlikte kullanımının da görüldüğü  üç modern müze uygulaması incelenmiştir. Makalede betimsel araştırma yöntemi kullanılmış, yerinde belgeleme yapılmıştır. Sonuç olarak edinilen deneyimlerde, oyunun içerisine daha fazla dahil edildiği etkileşimlerin hatırlanma ve öğrenme konusunda olumlu etkisi bulunmaktadır. Klasik ve dijital etkileşim yöntemlerinin, modern müzecilikte kullanılmasının müzelerde teşvik edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Museums have a strong importance even in today's digital world. In addition to being a reliable source of information in designated areas, they provide positive learning effects on children and adults with the experiences gained. The correct orientation and exhibitions applied in the interior arrangements of museums also support this positive learning. The colors and lighting used should also be of a quality that will highlight the exhibits. At the same time, the application of interaction in today's modern museums is in the direction of making them more memorable. For this reason, a literature study on museums and exhibition elements was conducted within the scope of the study. Three modern museum applications in which the use of historical space and modern design elements are seen together are analyzed. Descriptive research method was used in the article and on-site documentation was conducted. As a result, in the experiences gained as a result, the interactions in which the game is more involved have a positive effect on remembering and learning. It is concluded that the use of classical and digital interaction methods in modern museology should be encouraged in museums.

 

Keywords