TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİLERİN VE BAŞKANLARININ TWİTTER HESAPLARININ METİN MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 172-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Politikacılar sosyal medya kullanıcılarına fikirlerini, çeşitli konulardaki düşüncelerini duyurmak, parti ve kendi siyasi propagandalarını yapmak için Twitter kullanmaktadırlar. Bu araştırma siyasi partilerin ve başkanlarının Twitter hesaplarını metin madenciliği ile analiz ederek siyasal iletişim yazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırma verisi Twitter’ın sağladığı API aracılığı ile elde edilmiştir. Belirlenen yedi siyasi partinin ve bu partilerin sekiz genel başkanlarının Twitter hesapları, 23.05.2022-31.07.2022 aralığında 10 hafta boyunca analiz edilmiştir. Analizlerde terim sıklığı (term frequency, tf) yöntemi kullanılmıştır. Duygu analizi için nöral ağ temeline dayanan BERT modeli kullanılmıştır.

En çok takip edilen parti başkanları sırası ile Recep Tayyip Erdoğan (19,18 miyon), Kemal Kılıçdaroğlu (8,63 milyon), Ahmet Davutoğlu (5,96 milyon) olurken, parti hesaplarında sıralama AKP (2,97 milyon), MHP (2,43 milyon), CHP (2,09 milyon) şeklindedir. Twitter’ı kullanım oranına bakıldığında sıralama DEVA (Gün. Ort: 11,22), AKP (Gün. Ort: 7,86), MHP (Gün. Ort: 6,21) şeklinde olmaktadır. Parti başkanlarının günlük ortalama tweet sayılarında Recep Tayyip Erdoğan (Gün. Ort: 4,44), Meral Akşener (Gün. Ort: 3,26), Ali Babacan (Gün. Ort: 2,59) ilk üç sırada yer almaktadır. Parti başkanlarının en çok kullandıkları kelime olarak Allah kelimesi yedi kez ilk sırada yer almıştır. Diğer kelimelerle birlikte ele alındığında bu tweetlerde şehit ailelerine ve vatandaşlara taziye mesajları atıldığı görülmektedir. Parti hesapları tarafından atılan tweetlerde en sık geçen kelimelere bakıldığında genellikle başkanlar veya parti sözcüleri tarafından yapılacak olan açıklamaları duyuran kelimelerin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Tweetlerin hangi duygu ağırlıkta olduğunu belirlemek için yapılan BERT temelli duygu analizinde modelin doğruluk oranı %82,5 olarak ölçülmüştür.  Bu modele göre siyasi parti hesapları ve parti başkanları tarafından atılan tweetler yaklaşık %53 oranında negatif, %35 nötr ve %11 pozitif duyguya sahiptir.

Araştırmada 7 siyasi parti ve genel başkanları bir bütün olarak ele alınmıştır. Partilerin ve genel başkanların birbirlerinden farklı sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve stratejileri bulunmaktadır. Bu temelde daha çok partinin yer aldığı araştırmaların yapılması araştırma sonuçlarına katkı sağlayacaktır. 

Keywords

Abstract

Politicians use Twitter to spread their opinions to social media users, their thoughts on various issues, and to make party and their political propaganda. This research aims to contribute to the political communication literature by analyzing the Twitter accounts of political parties and their presidents with text mining.

The research data was obtained through the API provided by Twitter. The Twitter accounts of the seven designated political parties and the eight presidents of these parties were analyzed for 10 weeks in the range of 23.05.2022-31.07.2022. Term frequency (tf) method was used in the analyses. BERT model based on neural network was used for sentiment analysis.

The most followed party presidents are Recep Tayyip Erdoğan (19.18 million), Kemal Kılıçdaroğlu (8.63 million), Ahmet Davutoğlu (5.96 million), while the ranking in party accounts is AKP (2.97 million), MHP (2.43 million) and CHP (2.09 million). Looking at the rate of using Twitter, the ranking is DEVA (Day. Avg: 11.22), AKP (Day. Avg: 7.86), MHP (Day. Avg: 6.21). In the average number of tweets per day of party leaders, Recep Tayyip Erdoğan (Day. Avg: 4,44), Meral Akşener (Day. Avg: 3.26), Ali Babacan (Day. Avg: 2.59) are in the top three positions. As the word most used by party leaders, the word Allah has taken first place seven times. Taken together with other words, it is seen that condolence messages are sent to the families of the martyrs and citizens in these tweets. When we look at the most frequently used words in the tweets sent by party accounts, it is seen that the words announcing the statements to be made by the presidents or party spokespersons are in the first place.

In the BERT-based sentiment analysis conducted to determine the emotion weight of the tweets, the accuracy rate of the model was measured as 82.5%.  According to this model, political party accounts and tweets by party leaders have about 53% negative, 35% neutral and 11% positive emotions.

In the research, 7 political parties and their leaders were considered. Parties and presidents have different social media usage habits and strategies. On this basis, conducting research involving more parties will contribute to the results of the research.

Keywords