EBRU TEKNİĞİNİN BİLİM VE SANATTAKİ YANSIMALARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 190-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resim sanatında ebru tekniği kullanımı deneysel ve yeni formların oluşmasında sanatçıya geniş soyut tahayyüller havuzu imkanları açar. Kadim bir geçmişi olan ebru sanatı tarih sürecinde kitap sayfalarında bir süsleme sanatı olarak kullanılmakta, tekniğinde kullanılan suyun dinamik yapısı sanatsal üretimlerin daha seri bir şekilde üretimine olanak vermektedir. Ebru  biçimsel olarak ilginç, geleneksel ve yeniliğe açık bir teknik olması nedeniyle güncelliğe açık resimsel formların oluşmasında deneysel bir anlatım dilidir. Çağdaş sanatta da örnekleri görülen ebru sanatı, insanın farklı malzemeleri kullanarak resim üretmesinde hayal gücü yüksek ve bir daha üretilmesi zor  sanat eserlerinin miras kalmasında insanın özgür tarafını yücelten bir sanat formu olarak karşımızdadır. Ebru tekniğiyle oluşturulan sanatsal üretimler sadece sanat mecrasında değil, hücreli yapısı düşünüldüğünde bilimsel izlerinin diğer canlılarda da görüldüğü zengin kompozisyonları barındırır. Bu anlamda çalışmanın amacı ebru sanatının resim sanatına nasıl bir soluk getirdiği ve bilimsel izlerinin farklı canlılarda görerek seyri yüksek bir resimsel kompozisyon alanının keşfedilmesine yardımcı olmaktır.

Keywords

Abstract

The use of marbling technique in the art of painting opens up a large pool of abstract imaginations to the artist in the formation of experimental and new forms. The art of marbling, which has an ancient past, is used as an ornamental art in the pages of books during the history process, and the dynamic structure of the water used in the technique allows the production of artistic productions in a more serial way. Ebru is an experimental narrative language in the formation of pictorial forms that are formally interesting, open to actuality because it is both traditional and open to innovation. Marbling art, which is also seen as an example in contemporary art, is an art form that glorifies the free side of man in inheriting works of art that are high in imagination and difficult to produce again in the production of paintings using different materials. Artistic productions created with the marbling technique include rich compositions not only in the art medium, but also in other living things, considering their cellular structure. In this sense, the aim of the study is to help the discovery of a field of pictorial composition with a high course by seeing how the art of marbling brings a breath of fresh air to the art of painting and seeing its scientific traces in different living things

Keywords