BİR ÖYKÜNMENİN HİKÂYESİ; GOYA’NIN BASKIRESİMLERİ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 223-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hemen hemen her sanat öğrencisi sanat eğitimi sırasında usta sanatçıların eserlerinden yola çıkarak gerçekleştirilen kopya yöntemini kullanmaktadır. Bu durum incelenen sanatçının renk, biçim ve tekniğine hâkim olma konusunda etkili bir yöntem olmanın ötesinde o sanatçının yaratmış olduğu eserin duygusunun da anlaşılması açısından etkili bir yöntemdir. Bunun en önemli örneklerinden birisini Diego Velazquez’in eserleri üzerine çalışmalar yapan Francisco Goya’da görmekteyiz. İspanyol saray ressamı olarak çalışan Romantizm akımı öncülerinden Goya’nın Kraliyet koleksiyonuna Velazquez'in eserlerinden bir dizi gravür yapılması görevi üzerine gerçekleştirdiği gravür baskıları bu araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırmada Goya’ya ait “Velazquez’den Sonra” isimli baskıresim serinden seçili dört eser incelenmiş ve dönemin baskıresime bakış açısı, sanatçının yaşamı üzerinden betimsel bir analiz yapılmıştır. Sonuç olarak Goya’nın bu serisi onun hem Velazquez’in çalışmalarını daha yakından incelemesine fırsat sağlamış hem de gravür tekniği üzerinde ustalaşmasına büyük katkısı olmuştur. Dahası bu çalışmalar Goya’nın resimleri üzerinde Velazquez’in etkisinin bir kanıtı olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, almost every art student uses the copy method, which is based on the works of master artists during their art education. This situation is not only an effective method for mastering the color, form and technique of the artist under study, but also an effective method in terms of understanding the emotion of the work created by that artist. We see one of the most important examples of this in Francisco Goya, who studies the works of Diego Velazquez. The gravure prints of Goya, one of the pioneers of the Romanticism movement working as a Spanish court painter, on the task of making a series of engravings of Velazquez's works for the Royal collection, constitute the main subject of this research. In this research, four selected works from Goya's printmaking series named "After Velazquez" were examined and a descriptive analysis was made on the printmaking perspective of the period and the artist's life. As a result, this series of Goya not only allowed him to examine Velazquez's work more closely, but also greatly contributed to his mastery of the engraving technique. Moreover, these works are seen as evidence of Velazquez's influence on Goya's paintings.

Keywords