TÜRK KOMEDİ SİNEMASINDA SON DÖNEM KADIN KOMEDYENLER

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 53-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Sinema tarihinde komedi filmleri önemli bir yer tutmaktadır. Sayıca üstünlükleri ve mesajları ile özel bir yere sahiptirler. Türk geleneksel sahne sanatlarında komedi türünün özellikleri görülmektedir. Komedi türünü seven geniş bir izleyici kitlesi bulunmaktadır. Geleneksel sanatlarda erkeklerin egemenliği oldukça güçlüdür. Erkeklerin espri yapmasına ya da izleyiciyi güldürmesine alışılmıştır. Kadınlar ise topluluklar karşısında komiklik yapan erkeklerin arkasında kalmışlardır. Rolleri erkeklere bağlı olarak belirlenmiştir. Sinema filmlerinde uzun yıllar bu anlayış devam etmiştir. Kadınların toplulukları güldürmesinden çok anne, eş ya da sevgili gibi sıfatlara öncelikle sahip olması beklenmiştir. Bu sıfatlara sahip olarak ikinci planda komedyen olarak kendilerini gösterebilmişlerdir. Türk sinemasında komedi türündeki filmlerde erkeklerin egemenliği uzun yıllar sürmüştür, bu durum devam da etmektedir. Bununla beraber 2010’lu yıllarda komedi filmlerinde kadın komedyenler başrollerde görülmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde çok ender olarak bu durum görülmüştür. Kadın komedi yazarları ve oyuncuları artık kendilerini göstermektedirler. Komedi günümüzde erkek işi olarak algılanmaktan çıkmıştır. Bu çalışmada, Türk komedi sinemasında kadın komedyenlerin tarihine kısaca bakılmıştır. Daha sonra, 2010’lu yıllarda gişede başarılı olmuş kadın komedyenlerin başrolde olduğu dört film seçilmiştir. Seçilen filmler içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Kadın komedyenler tarafından canlandırılmış başrol karakterlerinin genel görünümleri, zamanlarını kullanma, bulundukları mekanlar ve komediyi sağlayan özellikleri analiz edilmek istenmiştir. Elde edilen veriler ise çalışmanın sonuç kısmında yorumlanmıştır. Elde edilen verilen sonucunda incelenen kadın karakterlerin eski dönemlerdeki kadın rollerinin devamı olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Comedy movies have an important place in the history of Turkish Cinema. They have a special place with their numerical superiority and messages. The characteristics of the comedy genre are seen in Turkish traditional performing arts. There is a large audience that loves the comedy genre. The dominance of men in traditional arts is quite strong. It is customary for men to make jokes or make the audience laugh. Women, on the other hand, lag behind men who make fun of them in public. Their roles were determined depending on the men. This understanding has continued in movies for many years. It was expected that women would primarily have adjectives such as mother, wife or lover rather than making the communities laugh. Having these adjectives, they were able to show themselves as comedians in the background. In Turkish cinema, the dominance of men in comedy movies has lasted for many years, and this situation still continues. However, in the 2010s, female comedians began to appear in the lead roles in comedy films. This has rarely been seen in the past. Female comedy writers and actors are now making an appearance. Comedy has ceased to be perceived as a man's work today. In this study, the history of female comedians in Turkish comedy cinema is briefly examined. Then, four movies starring female comedians that were successful at the box office in the 2010s were selected. Selected films were analyzed by content analysis method. The general appearance of the leading characters played by female comedians, their use of time, the places they are in and the features that provide the comedy were analyzed. The data obtained were interpreted in the conclusion part of the study. As a result of the data obtained, it was concluded that the female characters examined are the continuation of the female roles in the old times.

Keywords