TARAFTARLARIN BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ (BASKETBOL SÜPER LİGİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 74-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; basketbol süper ligi takımı taraftarlarında bilinçli tüketim davranışının tüketici karar verme tarzlarına etkisini ve katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre bilinçli tüketim davranışı ve tüketici karar verme tarzlarının farklılaşma düzeyini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan; kişisel bilgi formu, bilinçli tüketici ölçeği ve tüketici karar verme tarzlarından oluşan veri toplama aracı 2021 yılında, 730 basketbol süper ligi takımı taraftarlarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; bilinçli tüketim davranışının tüketici karar verme tarzları üzerinde de anlamlı etkilerinin olduğu ve basketbol taraftarlarının tanımlayıcı özelliklerine göre bilinçli tüketim davranışının tüketici karar verme tarzları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to examine the effect of conscious consumption behavior on consumer decision-making styles in basketball super league team fans and the level of differentiation of conscious consumption behavior and consumer decision-making styles according to the descriptive characteristics of the participants. Prepared in line with the purpose; personal information form; The data collection tool, consisting of conscious consumer scale and consumer decision-making styles, was applied to 730 basketball super league team fans in 2021. The obtained data were evaluated by means of SPSS 22.0 statistical program in computer environment. As a result of the research; It has been determined that conscious consumption behavior has significant effects on consumer decision-making styles and that there are statistically significant differences between consumer decision-making styles of conscious consumption behavior according to the descriptive characteristics of basketball fans.

Keywords