MUSİBETLERE KARŞI ALLAH’I TESBİH ETMEK VE YARDIMINI İSTEMEK

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnanmayanların rahatsız edici söz ve hareketlerinden dolayı Hz. Muhammed’in göğsünün daralması, canının sıkılması üzerine Yüce Allah, Kendisini hamd ile tesbih etmesini ve secde edenlerden olmasını emretmiştir. Allah’ı tesbih etme meselesi, her bir Müslümana, aynı zamanda Hz. Peygamber’e düşen bir görevdir. Hamd, tesbih ve secde, ibadetin ve bilhassa en büyük ibadet olan namazın da özüdür. Aynı zamanda tesbih etmek, tenzih etmek anlamındadır. Başta Hz. Muhammed olmak üzere, her bir Mü’minin, İslâm’ı anlatıp, onu kitlelere tebliğ ederken, alay, iftira, karalama gibi en âdî reaksiyon ve işkencelerle karşılaştığı zaman, sığınıp yardım dileneceği hâl; tesbih, hamd ve secde hâlidir. Kâfirlere karşı sabır ve sebat istenen yerlerin hemen yanı başında zikir ve ibadet emri yer alır. Demek ki bu kuvvetin kaynağı, bu işleri gerçekleştirmektir. Öyleyse irşât ve tebliğde bulunan her bir mü’min, tebliğ anında karşılaştığı zorluklardan şikâyet edeceğine, Hz. Muhammed’e emredilen ve O’nun da yaptığı gibi Rabbini tesbih etmeli, O’nun yardımını talep etmelidir. Makalede bu konu üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

When Prophet Muhammad's chest narrowed and he was annoyed because of the disturbing words and actions of the unbelievers, Allah the Almighty ordered him to glorify Himself with praise and to be one of those who prostrated. The glorification of Allah is the duty of every Muslim, but also of the Prophet Himself. Glorification (hamd), praise (tasbih) and prostration are the heart of worship and especially prayer (Namaz), which is the greatest form of worship.

At the same time, praising the God means to exonerate Him. The state in which every believer, especially Prophet Muhammad, would seek refuge and beg for help when he was told about Islam and conveyed it to the masses, when faced with the most dishonourable reactions and tortures such as ridicule, slander, deprave; glorification, praise and prostration. There is an order for dhikr and pray right next to the places where patience and perseverance are required against the disbelievers. So the source of this power is to do these things.

Therefore, every believer who gives guidance and conveys the message should glorify his Creator/Lord and demand His help, as Prophet Muhammad was commanded and he did, instead of complaining about the difficulties he faced at the time of conveyance.

The article will focus on this subject.

Keywords