GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE DEPRESYON PREVALANSI

Author:

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-06 12:14:33.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 359-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görme engelli bireylerde depresyon prevalansının genel nüfusa göre daha yüksek olması, bu durumun depresyon riskini artırdığını göstermektedir. İlerleyen görme keskinliği kaybının farkında olan bir kişi, depresyona yol açan güvensizlik, endişe, bağımsızlık kaybı ve sosyal işlevsellikte değişiklikler gibi duygulara sahip olabilir. Depresif belirtiler ile görme kaybının şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendiren çeşitli çalışmalar tutarsız sonuçlar vermiştir. Bazıları herhangi bir ilişki göstermezken, diğerleri önemli derecede görme kaybı olanlarda depresyon şiddetinin daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu makalenin genel amacı, Haziran 2022 ve Temmuz 2022 tarihleri arasında İzmir Yedi İklim Özel Göz Bakım Servisi'nde yasal körlük tanısı konan hastalarda depresyon prevalansını belirlemektir. Çalışma örneklemi 41 hastadan oluşmaktadır. Depresyon düzeyi Zung ölçeği kullanılarak değerlendirilmiş ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık derecesi Barthel indeksi kullanılarak tanımlanmıştır. Veriler bir bilgisayar veri tabanına dahil edilmek üzere anonim hale getirilmiş ve istatistiksel gizlilik korunmuştur. Veriler InfoStat istatistik yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, İzmir Yedi İklim Hastanesi Göz Bakım Servisi hastalarında yasal körlük, bağımlılık dereceleri ve depresif belirtiler arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarının depresyonun erken belirti ve semptomlarını tespit etmek üzere eğitilmeleri ve böyle bir yaklaşım için gerekli araçlara sahip olmaları çok önemlidir.

Keywords

Abstract

The fact that the prevalence of depression is higher in visually impaired individuals than in the general population indicates that this situation increases the risk of depression. A person who is aware of progressive visual acuity loss may have feelings of insecurity, anxiety, loss of independence, and changes in social functioning that lead to depression. Various studies evaluating the relationship between depressive symptoms and the severity of vision loss have yielded inconsistent results. Some showed no association, while others reported higher severity of depression in those with significant vision loss. The general purpose of this article is to determine the prevalence of depression in patients diagnosed with legal blindness in İzmir Yedi Klima Special Eye Care Service between June 2022 and July 2022. The study sample consists of 41 patients. The level of depression was evaluated using the Zung scale and the degree of dependence in activities of daily living was defined using the Barthel index. Data is anonymized for inclusion in a computer database and statistical confidentiality is maintained. Data were analyzed using InfoStat statistical software. The results revealed that there is a relationship between legal blindness, degree of addiction and depressive symptoms in İzmir Yedi Klima Hospital Eye Care Service patients. It is crucial that healthcare professionals are trained to detect the early signs and symptoms of depression and have the necessary tools for such an approach.

Keywords