YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE VE ÖĞRENİMİNDE FRANKURT OKULUNUN VE HALLIDAYAN DİL VE SÖYLEM MODELİNİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 208-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eleştirel Söylem Analizi, dilin metinsel analizinin ötesine geçer. CDA, metinlerdeki sosyal, kültürel, politik ve ideolojik kalıpları araştırır. Buna dayanarak, bu çalışma, EFL bağlamında CDA'nın nasıl faydalı olabileceğini açıklamaya çalışmaktadır. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler sadece yeni kelime, fonoloji ve dilsel kalıplarla değil, aynı zamanda hedef dilin sosyo-politik ve sosyo kültürel kalıplarıyla da karşı karşıya kalırlar. Eleştirel Söylem Analizi literatüründe Van Dijk'in Sosyo bilişsel Modeli ve Wodak'ın Söylem-Tarihsel Yaklaşımı gibi birçok model bulunmaktadır. Bu çalışma Fairclough'un üç boyutlu Eleştirel Söylem Analizi çerçevesine odaklanmaktadır. Buna dayanarak, metinlerin sosyo kültürel ve politik bağlamını ve gizli ideolojilerini analiz etmek için Eleştirel Söylem Analizi 'nin pedagojik bağlamda önemli bir rolü vardır.

Bu pedagojik perspektiften yola çıkarak, bu çalışmada, “Early Autos” adlı metinin ardındaki dil, iktidar ve ideoloji arasındaki ilişki araştıralacaktır. Seçilen metin, otantik materyaller içeren “Logman Preparation Course for the TOEFL İBT TEST” adlı kitaptan alınmıştır. Kitap, tartışma becerileri ve orijinal materyal içerir. Daha önce bahsedildiği gibi, çalışmada Fairclough'un Üç Boyutlu Modeli (1989) kullanılmış ve metin, Fariclough'un Eleştirel Söylem modelinin üç aşaması aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu aşamalar; betimleme, yorumlama ve açıklamadır. “Early Autos” adlı otantik metnin analizi,  Eleştirel Söylem analizinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme bağlamında nasıl uygulanabileceğini ve uyarlanabileceğini göstermeye çalışır. Bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin sosyopolitik ve sosyokültürel bakış açılarını geliştirmelerine ek olarak İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dil farkındalığını geliştirmek ve yükseltmek için Eleştirel Söylem Analizi metodunu kullanabileceğini ileri sürmektedir. Bu çalışma, özgün metin(ler) ve söylem türlerinden oluşan Eleştirel Söylem Analizini kullanmanın İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme sürecini geliştirdiğini göstermeye çalışmaktadır.

Keywords

Abstract

Eleştirel Söylem Analizi, dilin metinsel analizinin ötesine geçer. Eleştirel söylem analizi, metinlerdeki sosyal, kültürel, politik ve ideolojik kalıpları araştırır. Buna dayanarak, bu çalışma, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi bağlamında Eleştirel Söylem Analizi metodunun nasıl faydalı olabileceğini açıklamaya çalışmaktadır. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler sadece yeni kelime, fonoloji ve dilsel kalıplarla değil, aynı zamanda hedef dilin sosyo-politik ve sosyo kültürel kalıplarıyla da karşı karşıya kalırlar. Eleştirel Söylem Analizi literatüründe Van Dijk'in Sosyo bilişsel Modeli ve Wodak'ın Söylem-Tarihsel Yaklaşımı gibi birçok model bulunmaktadır. Bu çalışma Fairclough'un üç boyutlu Eleştirel Söylem Analizi çerçevesine odaklanmaktadır. Buna dayanarak, metinlerin sosyo kültürel ve politik bağlamını ve gizli ideolojilerini analiz etmek için Eleştirel Söylem Analizi 'nin pedagojik bağlamda önemli bir rolü vardır.

Bu pedagojik perspektiften yola çıkarak, bu çalışmada, “Early Autos” adlı metinin ardındaki dil, iktidar ve ideoloji arasındaki ilişki araştıralacaktır. Seçilen metin, otantik materyaller içeren “Logman Preparation Course for the TOEFL İBT TEST” adlı kitaptan alınmıştır. Kitap, tartışma becerileri ve orijinal materyal içerir. Daha önce bahsedildiği gibi, çalışmada Fairclough'un Üç Boyutlu Modeli (1989) kullanılmış ve metin, Fariclough'un Eleştirel Söylem modelinin üç aşaması aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu aşamalar; betimleme, yorumlama ve açıklamadır. “Early Autos” adlı otantik metinin analizi,  Eleştirel Söylem analizinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme bağlamında nasıl uygulanabileceğini ve uyarlanabileceğini göstermeye çalışır. Bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin sosyopolitik ve sosyokültürel bakış açılarını geliştirmelerine ek olarak İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dil farkındalığını geliştirmek ve yükseltmek için Eleştirel Söylem Analizi metodunu kullanabileceğini ileri sürmektedir. Bu çalışma, özgün metin(ler) ve söylem türlerinden oluşan Eleştirel Söylem Analizini kullanmanın İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme sürecini geliştirdiğini göstermeye çalışmaktadır.

Keywords