STRESLE BAŞA ÇIKMADA MANEVİYATIN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 513-523
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz yaşam koşulları ile beraber stres, insan hayatının önemli bir parçasına dönüşmüş gözükmektedir. Bu nedenle insanların stresle mücadele edebilmesi her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü stres bireyin hem fizyolojik hem de ruhsal açıdan olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Stresin ortaya çıkmasında birçok faktör vardır. Strese neden olan faktörlerin insan hayatından çıkartılması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle insanların stresle başa çıkmayı öğrenmesi gerekmektedir. Stresle başa çıkmada tercih edilen yaklaşım ve çözüm arayışlarından birisi de maneviyattır. Maneviyat, insanın hayatı anlamlandırması ve bu doğrultuda yaşamına ve tercihlerine yön verme çabasını kapsamaktadır. İnsanlar dua ederek, inançları doğrultusunda yaratıcıya sığınma motifleri geliştirerek, değerler ve ahlaki ögeleri işlevselleştirerek yaşadıkları olumsuz tecrübeden kurtulma çabasına girebilir. Bu çalışmada da stresle maneviyat arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan literatür incelemesi doğrultusunda stres etkilerinin azalmasında manevi yönelimlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With today's living conditions, stress seems to have become an important part of human life. For this reason, it is becoming more and more important for people to fight stress. Because stress causes the individual to be adversely affected both physiologically and spiritually. There are many factors in the appearance of stress. It is almost impossible to remove the factors that cause stress from human life. That's why people need to learn to cope with stress. One of the preferred approaches and solutions to cope with stress is spirituality. Spirituality includes man's understanding of life and the effort to direct his life and preferences in this direction. People can try to get rid of their negative experiences by praying, developing motives of refuge in the creator in line with their beliefs, and functionalizing values and moral elements. In this study, the relationship between stress and spirituality was tried to be explained. In line with the literature review, it was concluded that spiritual orientations were effective in reducing the effects of stress.

 

Keywords