MODA TASARIMINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR

Author:

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-06 12:18:52.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 305-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1960 sonrasında yaygınlaşan Kavramsal Sanat, yetenek yerine sınırsız yaratıcılık düşüncesini savunmuş, sanatın doğasını, geleneklerini, kurallarını ve bağlamlarını sorgulamaya başlamıştır. Kavram ve süreç odaklı gelişen yeni sanat düşüncesi, moda tasarımı alanında kavramsal yaratımın güçlenmesinde etkili olmuştur. Bu etkileşimin bir sonucu olarak “kavramsal moda tasarımı” sanatçı/tasarımcının kendini özgür ve özgün biçimde ifade edebilmesine olanak tanıyan bir alan oluşturmuştur. Kavramsal sanatçıların yaklaşımlarında olduğu gibi, moda tasarımcıları da modanın estetik niteliklerini, malzemesini, yapısını, anlamını ve teşhir gibi yönlerini sorgulamaya başlamışlardır. Geleneksel modanın yapısında bulunan temel formlar, tekstil ve beden etkileşimini vurgulayan giysi formları Kavramsal moda ile birlikte değişime uğramış, estetik ve işlevsel form anlayışı, yerini düşünceyi ön planda tutan kavramsal yaklaşıma bırakmıştır.  Bu çalışmada Kavramsal moda ve Kavramsal sanatın kesiştiği noktalara dikkat çekilerek aralarında var olan bağlantılar ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  Bu amaç doğrultusunda Kavramsal modanın önemli temsilcilerinden Martin Margiela, Rei Kawakubo ve Yohji Yamamoto’nun kavramsal sanatı yenilikçi çağdaş moda tasarım pratiklerine yansıtma biçimleri aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

Concept and process-oriented new art thought has been effective in strengthening conceptual creation in the field of fashion design. As a result of this interaction, “conceptual fashion design” has created an area that allows the artist/designer to express himself freely and authentically. Like conceptual artists, fashion designers have begun to question the aesthetic qualities, material, structure, meaning and display of fashion. Basic forms in the structure of traditional fashion, clothing forms emphasizing the interaction of textile and body have changed with Conceptual fashion. The understanding of aesthetic and functional form has left its place to the conceptual approach that prioritizes thought.  In this study, it has been tried to reveal the connections between Conceptual fashion and Conceptual art by drawing attention to the intersection points.  For this purpose, it has been explained how the important representatives of conceptual fashion, Martin Margiela, Rei Kawakubo and Yohji Yamamoto, reflect conceptual art to innovative contemporary fashion design practices.

Keywords