SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ADAYLARININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE METAFORLARI

Author:

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-27 22:05:01.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 539-563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin ve özel ve/veya kamuda görevli olan sınıf öğretmenlerinin çevre kirliliğine ilişkin görüş ve metaforlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili veriler 56 tane sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerle 40 tane sınıf öğretmeninden yapılandırılmamış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Görüşme kapsamında katılımcılara “Çevre kirliliği hakkında görüşleriniz nelerdir?”, “Çevre kirliliğine yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?”, “Çevre kirliliği………………………..gibidir; Çünkü…………………” şeklindeki sorular yöneltilmiştir. Araştırmada verileri, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğretmenlerin ve adayların geliştirdiği metaforlardan bazı örnekler şu şekildedir: 1. Çevre kirliliği yaşama düşmanlık gibidir; Çünkü çevre kirliliği bugünümüzü, yarınımızı hatta geçmişimizi (tarihi eser-mekanlarımızı) yok etmek demektir.  2. Çevre kirliliği vücudumuzdaki hastalıklar gibidir. Çünkü çevre bizim için yaşam kaynağıdır ve bozulması demek sağlığımızın da riske girmesi demektir. Çevre kirliliği hakkında görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerden ve adaylardan gelen cevaplardan bazıları şu şekildedir: 1. İnsanların bu konuya yeterince önem vermediğini düşünüyorum. Dünyamız için ileride hala bu koşullarda yaşayabilmemiz için en çok önem vermemiz gereken konudur. 2. Çevremiz kendi yaşamımızı ve geleceğimizi daha iyi şekilde geçirmemiz için önemlidir. Bu sebeple çevremizi büyük bir ciddiyetle korumamız gerekmektedir. Çevreyi kirleten veya kirletmeye teşebbüs edenlere karşı çevremizi koruyarak örnek olmalı, kirletenleri gerekli yerlere şikayet etmeliyiz. Kendi vücudumuzun sağlığına nasıl dikkate ediyorsak çevremizin de sağlığına dikkat etmeliyiz.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the opinions and metaphors of the students of the classroom teaching department and the private and/or public classroom teachers about environmental pollution. Qualitative research method was used in the study. The data on the subject were obtained through unstructured interviews from 40 classroom teachers with 56 students studying in the classroom teaching department. Within the scope of the interview, the participants were asked “What are your views on environmental pollution?”, “What are your solutions for environmental pollution?”, “Environmental pollution is like………………………..; Because ……………………” questions were asked. In the research, the data were analyzed by content analysis method. Some examples of metaphors developed by teachers and candidates are as follows: 1. Environmental pollution is like hostility to life; Because environmental pollution means destroying our present, our future and even our past (historical artifacts-places). 2. Environmental pollution is like diseases in our body. Because the environment is a source of life for us and its deterioration means that our health is also at risk. 4. It is like a messy room. You throw everything away. You cannot see the beauties, the beautiful parts, then it accumulates and becomes inextricable. In other words, ignoring environmental pollution will have bad consequences. The beauty of nature disappears. What are your views on environmental pollution? Some of the answers to the question from teachers and candidates are as follows: 1. I think people do not give enough importance to this issue. For our world, it is the issue that we should give the most importance so that we can still live in these conditions in the future. 2. Our environment is important for us to spend our own life and future better. For this reason, we need to protect our environment with great seriousness. We should set an example by protecting our environment against those who pollute or attempt to pollute the environment, and we should complain about the polluters to the necessary places. Just as we take care of the health of our own body, we should also pay attention to the health of our environment.

Keywords