SİYASAL LİDER İMAJLARININ KİTLESEL ALGI YARATMADAKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 126-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Internet, hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte, birçok sorunlu konuyu da kıran kırana rekabet alanına dönüştürmüştür. Bu rekabet; “web-sonrası ortam” kavramı içerisinde liderlik tarzı ve kamu katılımı arasındaki ilişkiyi de etkilemektedir. Bu bağlamda web-tabanlı medya, karizmatik liderleri daha ön plana çıkarırken diğer taraftan da halkın çeşitli tartışma ortamlarına, yeni oluşan forumlara aktif katılımını sağlamaktadır. Web-sonrası medya ortamının; siyasal liderliği, halkla ilişkiler ve halkın katılımını nasıl etkilediği konusunda detaylı araştırmalar yapılmıştır. Ancak önceki araştırmalarda literatüre geçen bulgular elde edilmesine rağmen, bu araştırma alanında halen çok sayıda cevaplanmamış soru bulunmaktadır. Bu sorular siyasal liderlik, halkla ilişkiler ile web-sonrası medya ortamı arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Diğer yandan halkın yeni ortama olan tepkisi konusunda büyük oranda belirsizlik hakimdir. Yapılan araştırmalarda, pek çok yönden olduğu gibi, siyasi ikna amaçlı da kullanılan sosyal medya ve platformlarda halkın karar verme ve katılımını artırıp artırmadığına dair boşluklar mevcuttur. Internet sonrası dönemde, duyguların araştırılması genellikle, başarılı seçim stratejileri geliştirmek için gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalara göre, değişen web sonrası medya ortamı ve siyasal lider imgelerinin yükselişi arasındaki ilişki bağlamında kitlesel algının nasıl etkilediğini/oluştuğunu anlamayı amaçlayan makalenin, alana 

 

Keywords

Abstract

As the internet has positioned itself in the center of the life, it has turned many problematic issues into fields of fierce competition. Such competition also influences the relation between the post-web leadership style and public engagement under the concept of “post-web environment”. From this point of view, the web-based media not only emphasizes charismatic leaders, but also provides an active public participation to various discussion environments and the newly formed forums. Detailed studies have been carried out as to how post-web media environment affects political leadership, public relations and public engagement. Although the findings quoted in the literature are obtained in the former studies, still many questions remain unanswered in this field of study. These questions are associated with the relations between political leadership, public relations and post-web media environment. There is however a great deal of uncertainty regarding the reaction of people to the new environment. In the studies carried out, there are uncertainties in such fields as to whether or not the it increases the extent of   public decision-making and engagement in the social media and platforms Study of the sensations in the post-web period is generally performed for the purposes of developing successful election strategies. According to such studies, this article, with an aim to comprehend as to how the mass perception is affected / formed in the context of the post-web media environment and the raise of the political leader images, intends to provide contribution to the field and ignite new studies.

Keywords