“IŞIK VE UZAY SANAT HAREKETİ” ÇERÇEVESİNDE HEYKELDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 313-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyıl, sanat pratiklerinin değiştiği, birbirine kaynaştığı, eleştiri ve diyalektiğe açık olarak, köklü değişimlerin gerçekleştiği bir süreç olmuştur. Bu süreçte heykel sanatının da temel kodlarında büyük değişimler olmuş ve heykel; biçim, teknik, malzeme ve uygulama konusunda yenilikçi birçok yaklaşımı bünyesinde toplayarak anlamını genişletmiştir. 20.yüzyıl ortalarına gelindiğinde ABD’nin sanat merkezi New York’ta radikal bir akım olarak Minimalizm ortaya çıkmıştır. Aynı tarihlerde ülkenin batı yakası olan Kaliforniya eyaletinde de minimalist çalışmalara benzer ama farklı yenilikleri barındıran heykeller yapılmaya başlanmıştır. Betimsel tarama modeliyle oluşturulan bu çalışmanın amacı, 1960’larda ABD’nin batı yakasında ortaya çıkan “Işık ve Uzay Sanat Hareketi”ni 20.yüzyıl sanatı içerisinde konumlandırmak ve heykel sanatına kattığı yenilikçi yaklaşım ile uygulama yöntemlerini; malzeme, teknik ve biçim bağlamında incelemektir. Oluşum süreci içerisinde ele alınan bu sanatsal hareket çerçevesinde hedeflenen, sanatçıların benimsedikleri yenilikçi malzeme ve tekniklere odaklanarak, onların uğraşlarının doğasını karakterize etmek ve heykelin dönüşüm sürecinde nasıl bir etkilerinin olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.

 

Keywords

Abstract

The 20th century has been a process in which art practices have changed, merged with each other and radical changes have taken place, open to criticism and dialectics. In this process, there were great changes in the basic codes of the art of sculpture and sculpture has expanded its meaning by incorporating many innovative approaches in form, technique, material and application. By the mid-20th century, Minimalism emerged as a radical movement in New York, the art center of the USA. At the same time, sculptures similar to minimalist works but with different innovations began to be made in the state of California, which is the west side of the country. The aim of this study, which was created with the descriptive scanning model, is to position the "Light and Space Art Movement" that emerged in the west coast of the USA in the 1960s within the 20th century art and to investigate the innovative approaches and application methods it added to the art of sculpture; material, technique and form. Within the framework of this artistic movement, which is considered in the formation process, the aim is to characterize the nature of the artists' efforts by focusing on the innovative materials and techniques adopted by the artists and to provide an understanding of what effects the sculpture has in the transformation process.

Keywords